ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Σας μεταφέρουμε «ζωντανά» τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, την Πέμπτη 28/2 στις 20.00.


Συντονιστείτε το βράδυ της Πέμπτης στις 8.00 στην ιστοσελίδα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.savvassavvas.gr και παρακολουθήστε μέσω live streaming σε απευθείας μετάδοση τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» επιμένει και εμμένει στην τακτική της πλήρους διαφάνειας, με στόχο την άμεση και όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών.Στην με αρ. 4 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για την διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

2. Δικαιώματα ΔΕΤΕΑΛΑ από τη συμμετοχή της σε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

3. Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Ευαγγελίας Βερούτη για ανάθεση εντολής που έγινε με την αρ. 6/2013 απόφαση Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

5. Επικύρωση ή μη πρακτικών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

6. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους λόγω : 1) Μείωση του αρχικού ποσού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις 2) Διπλής καταχώρησης 3) Εξόφλησης οφειλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ, για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Βέλλης Γεώργιος)

8. Οικονομική Ενίσχυση σε Οικονομικά Αδύναμους Πολίτες. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Βέλλης Γεώργιος)

9. Παράταση μίσθωσης μισθωμένου κτιρίου 2ο ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων ιδιοκτησίας Σταμακολιού Δημητρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

10. Έγκριση της υποβολής πρότασης του επιχειρησιακού προγράμματος της Κ.Ε.ΔΗ.Φ. για το έτος 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.ι.δ. κ. Ρόδης Ιωάννης)

11. Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ.) έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.ι.δ. κ. Ρόδης Ιωάννης)

12. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) σε δρόμους έμπροσθεν σχολείων του Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

13. Έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου «Μελέτη- Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. 354 Α». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

14. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. 354 Α» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

15. Έγκριση Παράτασης εργασιών του έργου : «Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λίμνης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

16. Επικαιροποίηση της αρ. 183/2009 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Φυλής περί απευθείας αγοράς ακινήτου εμβαδού 434,43 τ.μ. ιδιοκτησίας Σπυροπούλου - Πότσιου Γιαννούλας και Πότσιου Ευσταθίας στη θέση Κάτω Λαχίδια της δημοτικής ενότητας Φυλής, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

17. Απευθείας αγορά ακινήτου (οικοπέδου 193,35Μ2 με διώροφο κτίριο 286,96 Μ2), ιδιοκτησίας Γκλιάτη Αγγελικής που βρίσκεται επί της οδού Σουλίου στο Ο.Τ. 63 της δημοτικής ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

18. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 1.241,73 τ.μ. ιδιοκτησίας Κούρτη Δημητρίου, Κούρτη Νικολάου, Λιάκουρα Πολυξένης, Λιάκουρα Σοφίας και Βασιλείου Κων/νου στο Πάρκο Πόλης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

19. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 191,00 τ.μ. και μετά του επαυτής κτίσματος ιδιοκτησίας Λαμπρόπουλου Δημητρίου στη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου, σύμφωνα την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

20. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 178,36 τ.μ. ιδιοκτησίας Λεοτσινίδου Σπυριδούλας στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

21. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 211,43 τ.μ. ιδιοκτησίας Καμπόλη Μαρίας στην Π.Ε. Κέντρου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

22. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης εμβαδού 224,10 τ.μ. ιδιοκτησίας Κοσμά τ.γ. Γιάντζου Ιωνίας στην Π.Ε. Δροσούπολης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολεοδομίας (Υπηρεσίας Δόμησης) κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

23. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος εμβαδού 17,01 τ.μ. στην ιδιοκτησία των Ιωακειμίδη Σάββα, Παπαδοπούλου Φωτεινής Ιωακειμίδου Όλγας και Κωνσταντινίδου Παρθένας στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένο Δ.Σ. Πολεοδομίας (Υπηρεσίας Δόμησης) κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

24. Επικύρωση της αριθ. 1/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί λήψης απόφασης για τον επιμερισμό ειδικοτήτων σύμφωνα με το υπ'αρ. 48004/21-12-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγγελματικής Ζωής". ΕΣΠΑ 2007-2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

25. Επικύρωση της αριθ. 21/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

26. Επικύρωση της ορθής επανάληψης της αριθ. 69/2012 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

27. Επικύρωση της αριθ. 11/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής, περί επανακαθορισμού των ειδικοτήτων και του αριθμού των συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 47857/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας