ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Οδηγίες, συγχωνεύσεις, μετακινήσεις, στις Δημοτικές επιχειρήσεις

Οδηγίες για τη συγχώνευση και κατάργηση των 6.000 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων στους δήμους και τις περιφέρειες, που θα συρρικνωθούν σε 1.500-1.700 νέους οργανισμούς, περιλαμβάνουν δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτε-ρικών. 

Η διαδικασία των συγχωνεύσεων που προβλέπεται από τον νόμο του «Καλλικράτη» (3852/2010), θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Από το σύνολο των περίπου 40.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων αναμένεται να μετακινηθούν στους νέους οργανισμούς ή στους δήμους -αν κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό- περίπου 30.000 εργαζόμενοι. Οι 8.000 συμβασιούχοι που απασχολούνται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να εργάζονται στα νέα νομικά πρόσωπα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. 

Οι μετακινήσεις προσωπικού και η μείωση των διοικητικών συμβουλίων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις στους ΟΤΑ αφού τα 10.000 αμειβόμενα μέλη διοικητικών συμβουλίων θα μειωθούν σε περίπου 3.500.
Οι συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούν το σύνολο των ΟΤΑ. Σε κάθε δήμο, μετά τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, θα παραμείνουν:
Δύο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το ένα ΝΠΔΔ θα συσταθεί για τους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας και το άλλο για τους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Εάν υπάρχει κοινωφελής επιχείρηση, τότε μπορεί να συνυπάρχει με ένα ΝΠΔΔ με το οποίο θα μοιράζεται τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες.

Δύο σχολικές επιτροπές: μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ενα δημοτικό λιμενικό ταμείο -όπου υπάρχει- που θα ενσωματώσει όλα τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στον δήμο.
Μία δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα.
Μία δημοτική επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης.
Μία ανώνυμη εταιρεία.
Μία επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους.

Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων και συγχωνευόμενων οργανισμών θα τοποθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο, σε οργανικές θέσεις στους νέους οργανισμούς που θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Το πλεονάζον μόνιμο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε κενές θέσεις, αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας, στις υπηρεσίες του δήμου.
Συνεχίζουν την εργασία τους για ένα ακόμα έτος οι 4.000 εργαζόμενοι των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ για όλο το 2011. 

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων στα προγράμματα θα ανανεωθούν μέχρι το τέλος του 2011, σε δήμους που ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει ο ίδιος. Εάν το πρόγραμμα υλοποιηθεί από άλλο νομικό πρόσωπο ή από τον δήμο, τότε ο νέος φορέας υλοποίησης θα αναλάβει να επεκτείνει τις υφιστάμενες συμβάσεις μέχρι τις 31-12-2011

Πηγή: Εθνος
Έρευνα: Ειρήνη Αυγουστάκη

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Υποβαθμίζει συνειδητά τα όργανα του Δήμου Φυλής η παράταξη του κ. Μπουραϊμη

 Είμαστε σχεδόν 40 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της διοίκησης από την παράταξη του κ. Μπουραϊμη και οι προφητείες επαληθεύονται στο ακέραιο.

Πλήρης διάλυση, ασυνεννοησία, υποβάθμιση των θεσμών, άγνοια του"Καλλικράτη" και διασπορά καθηκόντων όπου λάχει, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν το παζλ της απαξίωσης των οργάνων του Δήμου αλλά και των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται θεατές σε διάφορα ευτράπελα όσο και επικίνδυνα για το μέλλον της πόλης επεισόδια σε καθημερινή πλέον βάση.

Σε αυτό το όργιο παρακμής έρχεται να προστεθεί και η συνειδητή υποβάθμιση από τα στελέχη της πλειοψηφίας του θεσμού των Δημοτικών Κοινοτήτων οι οποίες σύμφωνα με το νέο νόμο είναι επιφορτισμένες με πολλές αρμοδιότητες, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τα Δημοτικά Συμβούλια των πρώην αυτοτελών Δήμων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής.

Για του λόγου το αληθές και για να ενημερωθείτε σχετικά με τα καθήκοντα των κοινοτήτων μπορείτε να επισκεφτείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf την παράγραφο Δ΄ άρθρα 79 - 91 του νέου Νόμου "Καλλικράτης". Ακόμα, μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικότερα για τα καθήκοντά τους και από την εγκύκλιο 49 που βρίσκεται επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών http://www.ypes.gr/el/.

 Αυτά όμως μοιάζουν ψιλά γράμματα για τη νέα διοίκηση του Δήμου Φυλής. Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/1 έγιναν και τα πρώτα ατοπήματα, καθώς η πλειοψηφία έθεσε δύο θέματα, το ένα εντός και το άλλο εκτός ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα έπρεπε πρώτα να έχει γνωμοδοτήσει κατόπιν συνεδρίασης και απόφασής του το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων. Τα θέματα αυτά ήταν: "Η επικαιροποίηση της σύμβασης με τον Ε.Ε.Σ., για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Υγειονομικού Σταθμού" και "Η κατάσταση των δρόμων στα Άνω Λιόσια και η αποκατάσταση τους, μέσα από ένα πλαίσιο πέντε προτάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας". Σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Κοινότητας Άνω Λιοσίων Δημήτρη Ανυφαντάκη σχετικά με την παραπάνω παρατυπία της διαδικασίας, η απάντηση της συμπολίτευσης ήταν ότι η δημοτική κοινότητα δεν έχει ακόμα στεγαστεί, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει γραμματεία και χώρο συνεδριάσεων ώστε να συνταχθούν τα θέματα και να μπορέσουν να γνωμοδοτηθούν και να περάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο(!!!)

Ακούστε δικαιολογία για γέλια και για κλάματα! 

Όταν λοιπόν οι διαμαρτυρίες από την πλευρά του Συμβούλου της "ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ" συνεχίστηκαν, με κίνδυνο το θέμα να φτάσει στην Περιφέρεια και στον Τύπο, καθώς οι μέρες περνούσαν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας δεν συγκαλούσε τουλάχιστον την προβλεπόμενη υποχρεωτική από το νόμο συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας και τα θέματα έτρεχαν, τελικά την μέρα εκπνοής της μηνιαίας προθεσμίας 31/1 συγκλήθηκε τακτική συνεδρίαση χωρίς όμως θέματα(!!!) για λόγους γνωριμίας των συμβούλων μεταξύ τους, όπως είπε η Πρόεδρος.

Αυτό λοιπόν ήταν και παράτυπο και προσβλητικό, καθώς θέματα που φλέγουν υπάρχουν άπειρα στην περιοχή. Τι να πω λοιπόν; Μόνο εμείς και οι πολίτες τα βλέπουμε; Για την διοίκηση δεν υπάρχουν;

Τελικά η συνεδρίαση τελείωσε με την υπόσχεση ότι άμεσα θα επαναληφθεί και αυτή τη φορά με θέματα, αφού, όπως μας μετέφερε η Πρόεδρος, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε (ότι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα) θα λυνόταν το στεγαστικό και το πρόβλημα υπαλληλικής στελέχωσης της κοινότητας.

Μάταια όμως περιμέναμε! Ούτε στέγη βρέθηκε, ούτε υπάλληλοι και γραμματεία για να καταθέσουμε τα θέματα που οι πολίτες μας έθεσαν και διαπιστώνουμε και εμείς καθημερινά.


Τελικά, συνάδελφοι της διοίκησης, θα βρεθεί κανένα κεραμίδι να μας στεγάσει ή οι πολίτες μάταια θα περιμένουν να ασχοληθούμε με τα προβλήματά τους κι εσείς θα τους λέτε ότι ψάχνετε στέγη σαν μετανάστες σε ξένη γη; 


Πάντως να ξέρετε ότι υποβαθμίζοντας τους θεσμούς δεν πετυχαίνετε τίποτα περισσότερο από το να κρύβετε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, τα οποία σύντομα θα βρείτε γιγαντωμένα μπροστά σας, καθώς η υπομονή μας εξαντλήθηκε!

Δημήτρης Ανυφαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Κοινότητας Άνω Λιοσίων
Εκπαιδευτικός Π.Ε. (Δάσκαλος)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας