ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Νίκος Λιόσης: Σε πρόγραμμα εξυγίανσης ο Δήμος Φυλής - video

Οι ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Προϋπολογισμό του 2012.

Η κ. Φ. Γιαννοπούλου:O κ. Β. Βάθης:
Την κεντρική τοποθέτηση επί του Προϋπολογισμού 2012 έκανε ο επικεφαλής της Παράταξης "ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" κ. Σάββας Ι.Σάββας.Στις ερωτήσεις μας και την τοποθέτησή μας, εκ μέρους της Διοίκησης του Δήμου, απάντησαν οι κ.κ. Ε.Κατσανού και Ν.Λιόσης.Στην αρχή του λόγου της η κ. Κατσανού και πιο συγκεκριμένα στο 0,14'' λέει πως την κατηγορούμε για φορομπηχτικό προϋπολογισμό.
Χαρακτηριστικά, λέει λοιπόν, πως: "Φέραμε τα δημοτικά τέλη στο Δ.Σ. και τα ψηφίσαμε χωρίς καμία αύξηση".

Στον κωδικό του Προϋπολογισμού αναγράφεται:

                                                                  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011                              ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                             ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ    ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ      ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ   ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ    ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού    9.000.000,00       4.405.195,32           5.932.954,00      5.932.954,00      5.932.954,00


Βλέπουμε, μια διαφορά στα ποσά είσπραξης του 2011 (4.405.195,35) με τα διαμορφωθέντα του 2012 (5.932.954,00) της τάξης του 1.527.759 ευρώ...

Πως θα δημιουργηθεί αυτή η αύξηση του  1.527.759 ευρώ... ΑΦΟΥ  "ΔΕΝ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ";
Αυτό δεν είναι "φορομπηχτική πολιτική;"


Δηλώνουν στον προϋπολογισμό, πλασματικά έσοδα;


Η κ. Κατσανού, στο 1.10'' κηρύσσει την μάχη των εγκυκλίων λέγοντας μας: ''Kαι μια και ήρθαμε στο δάνειο, δεν έχετε την σωστή εγκύκλιο, αλλά την παλιά εγκύκλιο"....

Προσεκτική στον λόγο της, ΔΕΝ ΛΕΕΙ  τίποτε για το πρόγραμμα εξυγίανσης ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ,  αλλά λέει διάφορα ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΣ, για την δανειοδότηση προηγούμενων οφειλών...

Αναφέρουν μια εγκύκλιο με ημερομηνία που έρχεται να συμπληρώσει υπ’ αριθμ. 50701/5-12-2011 έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ που αναφερόμαστε εμείς στην τοποθέτησή μας, στην λογική του Υπουργείου, πως με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των οριζομένων στις ανωτέρω αποφάσεις, έπειτα και από ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην υπηρεσία, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως του πρώτου βαθμού, όπου σημειώνονται τα ακόλουθα:

α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 1 «Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός»
Κατά την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση και εκτέλεση των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ, λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη εναρμόνισης αυτών
με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ). 


Στο πλαίσιο της εναρμόνισης αυτής, απαιτείται να διασφαλιστεί, μεταξύ
άλλων, ότι οι ΟΤΑ στο σύνολό τους θα καταρτίζουν ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς και η έννοια του ισοσκελισμένου πρέπει να είναι συνεπής με
αυτή που χρησιμοποιείται στο ΜΠΔΣ.


Κατόπιν των ανωτέρω, η συγκεκριμένη παράγραφος διαμορφώθηκε ως
ακολούθως: 


«Το σύνολο των δαπανών, αφαιρουμένων των χρεολυσίων, δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων, αφαιρουμένων των
εσόδων από δάνεια, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 262 του ν.
3852/2010, περί υπαγωγής ΟΤΑ 
στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης».


Το επιβεβαιβεώνει και ο κ. Ν. ΛιόσηςΕπειδή πολλές φορές έχουμε ρωτήσει τον κ. Δήμαρχο, σχετικά με τα οικονομικά της Πόλης μας, όσο αφορά την καθαρή οικονομική θέση του κάθε Δήμου που συνεννώθηκε στον νέο Δήμο Φυλής, και έχει δεσμευτεί για μια συνεδρίαση για να μάθουμε ΟΛΟΙ που πήγαν τόσα εκατομμύρια χρέους, την ώρα που έχει αρνηθεί πως ο Δήμος μπορεί να μπει σε καθεστώς εξυγίανσης, όταν τον ρωτήσαμε σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν ο τρίτος πιο υπερχρεωμένος Δήμος, σας παρακαλούμε πολύ ενημερώστε τον...

Δεν μπορεί να διοικεί αυτόν τον πολύπαθο Δήμο, μιλώντας μας για πλεονάσματα εκατομμυρίων, την ώρα που ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ....
ΟΎΤΕ ΝΑ ΑΡΝΕΊΤΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ...
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ...

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Πάρτι εκατομμυρίων στο Δημόσιο


   Σωρεία παραβάσεων και ελλείψεων στις δαπάνες του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, που υπερβαίνουν τα 770 εκατ. ευρώ, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2009 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Παράλληλα, δείχνει εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών της ίδιας χρονιάς, καθώς, εκτός από την απόκλιση του στόχου των εσόδων κατά 5,59%, οι πραγματικές πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 146,5 δισ. ευρώ (ή 61,7% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά 47,1 δισ. ευρώ και ποσοστό 47,47%! Ακόμη ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι μία στις δύο παραβάσεις εντοπίζεται στους ΟΤΑ.

Η έκθεση είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για τις πρακτικές που ακολουθεί η δημόσια διοίκηση. «Διαπιστώνεται», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «πολλές φορές, δυστροπία της διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ίδιων παραβάσεων». Πρόκειται μεταξύ άλλων για απευθείας ανάθεση συμβάσεων και όχι διενέργεια διαγωνισμού –άρα η μη διασφάλιση της διαφάνειας μέσω του υγιούς ανταγωνισμού–, κατά τον έλεγχο των αποδοχών και λοιπών αμοιβών διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων υπολογισμών και μη νόμιμων εκκαθαρίσεων, καθώς και πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων κ.τ.λ..

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται παραδείγματα όπως:

• έξοδα παράστασης για αιρετά όργανα χωρίς να το δικαιούνται
• υπάλληλοι που πληρώνονται με το μισθολογικό κλιμάκιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να έχουν ούτε καν απολυτήριο λυκείου
• παράνομη καταβολή αμοιβών σε δικηγόρους
• παράνομη καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες για εργασίες που έπρεπε να γίνουν από δημοτικούς υπαλλήλους
• παράνομη κατάταξη υπαλλήλων σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

Συγκεκριμένα, εξεδόθησαν και υπεβλήθησαν για θεώρηση 2.012.445 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 141.426.924.550,22 ευρώ, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι σε ορισμένες Υπηρεσίες Επιτρόπων δεν γίνεται καταχώρηση πιστώσεων και παρακολούθησης πιστώσεων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τα εντάλματα αυτά, 14.947 συνολικού ποσού 771.266.102,71 ευρώ επεστράφησαν αθεώρητα στις υπηρεσίες που τα εξέδωσαν, γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νόμιμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ.. Ο αριθμός των χρηματικών ενταλμάτων που εξεδόθησαν από τους ΟΤΑ ανήλθε στα 617.937, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4.114.426.410,40 ευρώ. Από αυτά επεστράφησαν αθεώρητα 7.264, συνολικής αξίας 77.764.125,74 ευρώ.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Oι μισοί Έλληνες με συμπτώματα κατάθλιψης λόγω κρίσης!


Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η είδηση θα μπορούσε να είναι πως υπάρχουν και Έλληνες που δεν παρουσιάζουν ακόμα συμπτώματα κατάθλιψης... Αλλά όσο αισιόδοξα και αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει τη ζοφερή πραγματικότητα, τα στοιχεία που παρουσιάζει πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας είναι άκρως ανησυχητικά.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς τα χαράτσια, η αγωνία για το εργασιακό αύριο, οι συρρικνώσεις στους μισθούς και η ραγδαία αύξηση της ανεργίας καθιστούν ασύμφορη τη ζωή.

Μαζί με την ανεργία, αυξάνονται και τα ποσοστά αγχωδών διαταραχών και κρίσεων πανικού - είναι αυτό που αποκαλείται «αγχώδης συνδρομή».

Οι ειδικοί μιλούν για αύξηση της τάξεως του 40% όπως αύξηση παρουσιάζει και η κατάθλιψη, η οποία λαμβάνει μορφές επιδημίας.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι επιστήμονες της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, καθώς σε πρόσφατη μελέτη ένας στους δυο ενήλικες Έλληνες εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης!

Στο σύνολο του πληθυσμού, οι γυναίκες εμφανίζονται πιο ευάλωτες από τους άντρες, πιθανότατα γιατί βάλλονται περισσότερο από την κρίση.

Σύμφωνα με την μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ανησυχητική είναι η κατάσταση κυρίως στους νέους έως 25 ετών, καθώς ο ένας στους δυο είναι άνεργος και χωρίς επαγγελματική προοπτική.

«Για να επανέλθει η χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν επώδυνα μέτρα >>δηλώνει η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ

«Για να επανέλθει η χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν επώδυνα μέτρα, με τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη τόσο σε κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό» δηλώνει η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ επισημαίνει ότι «όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, μπορούν οι χώρες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προχωρήσουν σε υποτίμηση με το να μειώσουν το εργασιακό κόστος».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η κ. Λαγκάρντ τόνισε ότι απαιτείται «πολιτική και κοινωνική αποδοχή, στήριξη των εφαρμοζόμενων μέτρων, προκειμένου να καταστεί η χώρα πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη και να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και συνειδητή στάση εκ μέρους των ιθυνόντων να βάλουν σε μία τάξη τα δημόσια οικονομικά».

Σε ερώτηση για το πως αναμένει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας «με τον κατώτατο μισθό να μειώνεται 22% και συνπεώς να μειώνεται η ζήτηση, οι (ασφαλιστικές) εισφορές και τα έσοδα για το κράτος», η κ. Λαγκάρντ απαντά ότι «υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ακόμα για αύξηση των εσόδων του κράτους από την είσπραξη των φόρων, δηλαδή την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Για τους μισθούς λέει ότι σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στην Ελλάδα «είναι μεγαλύτερος κατά 50% απ' ό,τι στην Πορτογαλία, 17% απ' ό,τι στην Ισπανία και πολλαπλάσιος απ' ό,τι σε άλλες χώρες όπως η Κροατία», δείχνοντας σε νέες μειώσεις μισθών στο άμεσο μέλλον και προσέθεσε ότι η λύση βρίσκεται στην «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Για το ενδεχόμενο «εκδήλωσης σοβαρών κοινωνικών αναταραχών με την επιπλέον μείωση του κατώτατου μισθού και την περικοπή δαπανών στους ευαίσθητους τομείς της υγείας και της παιδείας», η κ. Λαγκάρντ υποστηρίζει ότι «είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλοι και να αποδεχθούν τις θυσίες που πρέπει να γίνουν, για να ορθοποδήσει η χώρα και να μπορεί στο μέλλον να απεξαρτηθεί από την οικονομική συνδρομή των Ευρωπαίων εταίρων και του ΔΝΤ».

Σε ερώτηση εάν θα ήταν πιο απλό να είχε η Ελλάδα το δικό της νόμισμα, την αξία του οποίου θα υποτιμούσε, ώστε να βγει από την κρίση, η επικεφαλής του ΔΝΤ εξηγεί ότι «όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, μπορούν οι χώρες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προχωρήσουν σε υποτίμηση, τρόπον τινά, με το να μειώσουν το εργασιακό κόστος».

Σχολιάζει, επίσης ότι το ευρώ σε σύγκριση με το δολάριο αποτελεί «δυνατό νόμισμα και η Ευρωζώνη ισχυροποιείται διαρκώς μέσω της θέσπισης νέων κανονισμών και δομών», ενώ στο θέμα της «έλλειψης εμπιστοσύνης και πολιτικής βούλησης στην ΕΕ, ως βασική αιτία της παρούσας δεινής οικονομικής κατάστασης», αναφέρει ότι «πολιτική βούληση και αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτο συγχρονισμό».

Εικόνα διάλυσης εμφανίζει σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας.


Εικόνα διάλυσης εμφανίζει σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων καθώς οι ειδικευόμενοι γιατροί, οι οποίοι αποτελούν τη «βαριά βιομηχανία» του ΕΣΥ, έχουν... σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για την υπερημερία των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, αλλά και για τις πολύ αρνητικές εικόνες από την λειτουργία και τη στελέχωσή τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του www.ygeianews.gr
Ακατάλληλοι χώροι αντιμετώπισης και νοσηλείας ασθενών, σε νοσοκομεία που έχουν κατασκευαστεί για να υποδεχτούν πολύ μικρότερο αριθμό αρρώστων, σημαντικές ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό και αντικατάσταση τους με τα νέα εισαγόμενα «φθηνά» φάρμακα, ανεπαρκής αριθμός ιατρονοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού που γεννά ένα μη ασφαλές και εξαντλητικό πρόγραμμα εφημερίας, είναι μεταξύ άλλων οι καταγγελίες των ιατρών, που καλούν τους Επιθεωρητές Εργασίας να κάνουν έλεγχο στο χώρο εργασίας τους.
Χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ιατρών του Ευαγγελισμού, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας: «Οι απαξιωτικές για τον άρρωστο εικόνες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με τις αναμονές να κυμαίνονται από 5-15 ώρες για κάθε ασθενή, με αναγκάζουν να φοβάμαι κάθε φορά που εφημερεύει το νοσοκομείο μας, μήπως τύχει και αρρωστήσει κάποιος δικός μου άνθρωπος και χρειαστεί να έρθει στο νοσοκομείο», ενώ ένας άλλος ειδικευόμενος ιατρός δήλωσε πως: «Οι ασθενείς πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε με το μέρος τους. Δίπλα τους πασχίζουμε να εργαστούμε, χωρίς να κάνουμε λάθος, όλες τις ώρες που εκείνοι ταλαιπωρούνται. Είμαστε εκτεθειμένοι στις ίδιες ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες. Άυπνοι, νηστικοί, μέρες συνεχόμενες στην εργασία, και το κάνουμε αυτό για λίγο παραπάνω από 3 ευρώ την ώρα. Θέλουμε επιτέλους το πρόσωπο των δημόσιων νοσοκομείων να αλλάξει».
Από τη μεριά τους, οι Διοικητές των νοσοκομείων, βλέποντας τους εφημερεύοντες του «τσάμπα» να ασκούν το νόμιμο τους δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, πιέζονται ώστε να βρεθεί κάθε φορά προσωπικό ασφαλείας. Τυπικές οι εικόνες σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας με τους Διοικητές και ορισμένους Συντονιστές Διευθυντές, έχοντας χάσει την ψυχραιμία τους, να απειλούν τους ιατρούς ακόμα και με απολύσεις ή με την άρνηση χορήγησης τίτλου ειδικότητας στους ειδικευόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο Αθηνών «ο Ευαγγελισμός», στο οποίο οι Ειδικευόμενοι Ιατροί κατάθεσαν ήδη εξώδικο προς τον διοικητή τους!
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Η Ελλάδα μπορούσε να διαγράψει μονομερώς το χρέος της από το 2010

Μια εντυπωσιακή αποκάλυψη για τον τρόπο που η Ελλάδα θα μπορούσε να διαγράψει τα χρέη της ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Σύμφωνα με μελέτη που υπογράφουν o Μίτου Γκουλάτι, καθηγητής του Πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ και ο Λέο Μπουχάϊτ, νομικός ειδικευμένος σε θέματα αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους, η Ελλάδα από το Μάιο του 2010 θα μπορούσε μονομερώς να επιλέξει σε ποιo ποσοστό θα κουρευθεί το χρέος της, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν και ειδικότερα να μην υποχρεωθεί να καταληστέψει το λαό.

Στην μελέτη τους, οι δύο επιστήμονες υποστηρίζουν πως η ελληνική Βουλή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει τους όρους που έχουν εκδοθεί όσα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο. Μάλιστα, τονίζουν πως η ελληνική Βουλή μπορεί όποια στιγμή επιθυμεί να μειώσει το επιτόκιο ή ακόμα και να αυξήσει την περίοδο αποπληρωμής των ομολόγων, τα οποία αποτελούσαν το 2010 το 90% του συνολικού χρέους της χώρας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας