ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Εκ νέου ο Διαγωνισμός για την διαχείριση των απορριμάτων

«Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει προκηρυχθεί μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων από το νέο Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρις Κουκουλόπουλος, μιλώντας σήμερα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο κ. Κουκουλόπουλος υποστήριξε ότι «είναι απολύτως εφικτό, με σεβασμό στη διαφάνεια, το περιβάλλον και βασικό παράγοντα το κόστος να έχουμε ανάδοχο ως το τέλος του 2012 και να φύγει ο εφιάλτης από την Αττική και να μη μετατραπεί σε Νάπολη».

Ο υφυπουργός δίνοντας το χρονοδιάγραμμα για το ζήτημα διαχείρισης απορριμμάτων, είπε ότι στις 22 Αυγούστου θα υπάρχει η προαναγγελία διαγωνισμού, που θα συνυπογράφεται από την ελληνική κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, με συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως προβλέπεται από την ΕΕ, ενώ προέβλεψε ότι ως το τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιμος ο Νέος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (60% δήμοι, 40% Περιφέρεια Αττικής), που θα είναι και ο αρμόδιος για τη δημοπράτηση.

Πριν το τέλος του έτους, πρόσθεσε, θα έχει προκηρυχθεί ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός και εκτίμησε «ως απολύτως εφικτό μέσα στο 2012 να υπάρχει ο ανάδοχος».

Ο κ. Κουκουλόπουλος επισήμανε ότι τα δύο υπουργεία, το ΥΠΕΚΑ και το Εσωτερικών, έχουν πάρει μία καθαρή απόφαση, να υπάρξει τήρηση των αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας, του σεβασμού στο περιβάλλον και να είναι ανοικτός ο διαγωνισμός σε όλες τις τεχνολογίες.

Τι σημασία έχει για τον Δήμο ο Προϋπολογισμός

Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν μεγάλη σημασία για την χρηστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των Δήμων.
Στο παρελθόν η κακοδιοίκηση των Δήμων και το χάλι που κατέληξαν, άρχισε με τον τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών τους και εν συνεχεία με τις εκθέσεις ανάληψης δαπανών.

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα, για κάθε οικονομικό έτος. Είναι πράξη περιοδική, πράξη πρόβλεψης και πράξη εξουσιοδότησης προς τη διοίκηση του Ο.Τ.Α. Τον Προϋπολογισμό διέπουν οι παρακάτω αρχές:
1) Της δημοσιότητας,
2) Της ενότητας,
3) Της καθολικότητας,
4) Της ειδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων,
5) Της οριστικότητας και της απαγόρευσης μεταφοράς πιστώσεων και
6)Της ακρίβειας, ειλικρίνειας και σαφήνειας.

Η συστηματική παραβίαση από τους Δήμους της 4ης και της 6ης αρχής οδήγησαν σε χρεοκοπία τους περισσότερους Δήμους της Χώρας. Κάθε πίστωση που διατίθεται από τους Δήμους θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και διαθέσιμη. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων κατήρτιζαν Προϋπολογισμούς με φουσκωμένα έσοδα, ενώ θα έπρεπε να εγγράφουν ως έσοδα μόνο μέχρι το ύψος των εισπράξεων του προηγουμένου χρόνου (παράδειγμα αν εισπράχτηκε από μισθώματα ποσό 5.000 ευρώ το 2010 θα έπρεπε να εγγραφεί έσοδο για το 2011 το ποσό αυτό).

Επειδή λοιπόν τα έσοδα ήταν πολλαπλάσια των πραγματικών, τα έξοδα που πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, περιείχαν έργα προμήθειες κλπ που δεν υπήρχαν πραγματικά έσοδα για να πληρωθούν. Έτσι οδηγηθήκαμε σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και σε οφειλές που μεταφέρονται σε επόμενα έτη. Η παρανομία ήταν ότι πίστωση που ήταν εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό τη θεωρούσαμε εξασφαλισμένη, ενώ εξασφαλισμένη είναι μόνο όταν είναι και διαθέσιμη. (εκτελούνταν έργα χωρίς λεφτά στο ταμείο)

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος αναφέρει: «Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

2.Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

3.Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 7 Ν. 3852/2010 και η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.» και «1.Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.»

Το παράπτωμα της εγγραφής ψεύτικων εσόδων και δαπανών χωρίς αντίκρισμα συμπλήρωνε η Έκθεση ανάληψης δαπάνης, της οποίας η έννοια συμπίπτει με την έννοια της διάθεσης της πίστωσης , η δε αρμοδιότητα των δύο αυτών εννοιών ανήκει στους διατάκτες και ο κύριος υπεύθυνος για την υπογραφή κάθε έκθεσης είναι ο Δήμαρχος.

Ως τώρα αναζητούνταν ευθύνες μόνο για παράνομες πράξεις στον τομέα των εξόδων ενώ η εγκύκλιος για πρώτη φορά, επισείει την απειλή των καταλογισμών στα αρμόδια όργανα για δόλο ή αμέλεια στην περίπτωση αδράνειας στην είσπραξη των εσόδων.

Το συμπέρασμα απ΄ όλα αυτά είναι ότι οι αιρετοί θα πρέπει να βρουν λύση στην εξόφληση των παλαιών νόμιμα εκκαθαρισμένων δαπανών κατά προτεραιότητα και οι μη νόμιμες απαιτήσεις να σταλούν στη δικαιοσύνη. 

Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τους αρμόδιους υπαλλήλους, γιατί οι εποχές δεν είναι ίδιες και θα βρεθούν σε δυσχερή θέση. 

Επίσης να μη δημιουργούν υποχρεώσεις με οικονομικό περιεχόμενο, αν πρώτα δεν έχουν εξασφαλίσει πιστώσεις για τις υποχρεωτικές δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παλιές οφειλές.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Mόσχα προς Άγκυρα: "Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι αν κινδυνεύσει η Κύπρος"

Προειδοποιητική "σφαλιάρα" από αυτές που είχαν χρόνια να πέσουν στο σβέρκο της Άγκυρα έριξε η Ρωσία με αφορμή της παραληρηματικές δηλώσεις Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξάντρ Λουκασέβιτς της Ρωσίας, αφού υπενθύμισε ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα νόμιμο κράτος μόνο και κανένα άλλο (!), απέρριψε όλα τα επιχειρήματα του Ρ.Τ.Ερντογάν, τόνισε ότι "Μόνο τα ψηφίσματα του ΟΗΕ θα επιτρέψουν την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με ενιαία κυριαρχία, υπηκοότητα και διεθνή νομική υπόσταση» και ότι "Οι δηλώσεις Εντογάν είναι πολύ σκληρές".

Εντύπωση προκάλεσε στους διπλωματικούς κύκλους ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ρωσικό ΥΠΕΞ δεν περιορίστηκε σε τυπικές διατυπώσεις, αλλά εμμέσως πλην σαφώς υπενθύμισε την παράνομη ύπαρξη του κατοχικού ψευδοκράτους (σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 541 του 1983 και 550 του 1984), υπενθυμίζοντας ότι εκεί καλούνται τα μέλη της διεθνούς κοινότητας «να μην αναγνωρίζουν κανένα κυπριακό κράτος πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και να μη διευκολύνουν και να μην παρέχουν κατ' ουδένα τρόπο βοήθεια στο αποσχιστικό μόρφωμα στο βορρά της νήσου της Κύπρου».

Παρασκηνιακά έχει υπάρξει ενημέρωση της Άγκυρας, αναφέρουν πηγές από την Μόσχα ότι "Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες αν κινδυνεύσει η ασφάλεια της κυπριακής δημοκρατίας και έχουν τρόπους να το καταστήσουν αυτό σαφές"!

Η θέση που έλαβε η Μόσχα άφησε άφωνή την Άγκυρα που θεωρούσε ότι λόγω της ανάπτυξης καλών οικονομικών σχέσεων η Ρωσία θα "έριχνε νερό στο κρασί της" σε ότι αφορά την Κύπρο, αλλά η Ρωσία έφτασε να υπενθυμίσει μέχρι και την απορριπτική απόφαση του ΟΗΕ στο αυθαίρετο ψευδοκράτος που έστησαν οι κατοχικές δυνάμεις στην Βόρεια Κύπρο.

Οπως διαβεβαίωσε ο κ. Λουκασέβιτς, «η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Σ.Α. του ΟΗΕ παρείχε και θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και καθολικής διευθέτησης προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, των ενδοκυπριακών συμφωνιών υψηλού επιπέδου (των ετών 1977 και 1979) και της εθελουσίας, χωρίς έξωθεν πίεση, συναίνεσης των ίδιων των κυπριακών κοινοτήτων».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η τύχη της κυπριακής διευθέτησης βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των Κυπρίων, Ελλήνων και Τούρκων», όμως το «ευαίσθητο υλικό» των συνεχιζόμενων εφ' όλης της ύλης διακοινοτικών συνομιλιών στην Κύπρο δεν πρέπει να υφίσταται πίεση έξωθεν, πολύ περισσότερο στις παρούσες συνθήκες που η διαπραγματευτική διαδικασία προχωρά εξαιρετικά δύσκολα, γι' αυτό και το βασικότερο είναι να βοηθηθεί ο διάλογος και όχι «να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τα κοινά συμφέροντα των Κυπρίων με τα συμφέροντα άλλων πλευρών».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επαναβεβαίωσε ότι στηρίζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ Αυτό δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Αλεξάντρ Λουκασέβιτς, σημειώνοντας ότι «μόνο αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με ενιαία κυριαρχία, υπηκοότητα και διεθνή νομική υπόσταση».

«Είναι προφανές ότι η Μόσχα θέλει να δείξει με σαφήνεια ότι η Κύπρος τελεί υπό την υψηλή διπλωματική και στρατηγική της προστασία» εκτιμούν διπλωματικές πηγές στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι Ρώσοι τάχθηκαν εκ νέου υπέρ ενός ενιαίου κράτους με βάση το πρότυπο «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία», κάτι το οποίο, αξίζει να σημειωθεί, ανέφερε στις δηλώσεις της και η Αμερικανίδα υπουργός, Χίλαρι Κλίντον, κάτι το οποίο διέφυγε από τα ελληνικά ΜΜΕ, πολλά εκ των οποίων θεώρησαν – εκτίμησαν ότι συντάχθηκε με τις θέσεις της Τουρκίας.

Η Μόσχα δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να στηρίξει την άριστη σχέση που έχει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί οι σχέσεις της με την κυβέρνηση Χριστόφια - παρά τις πολιτικές ρίζες στην Σοβιετική Ένωση που έχει ο τελευταίος - να μην είναι το ίδιο καλές όπως ήταν με τον μακαρίτη τον Τάσσο Παπαδόπουλο (υπάρχουν κύκλοι στη Μόσχα που λένε ότι ο Χριστόφιας ανέκαθεν ήταν πιο κοντά στο Λονδίνο παρά στην Μόσχα), αλλά το μέγεθος των ρωσικών επενδύσεων στη Κύπρο και η γνώση του γεγονότος ότι τυχόν επανένωση υπό τουρκική κηδεμονία θα ανατρέψει όλη της στρατηγική ισορροπία στην Α.Μεσόγειο σε βάρος της Ρωσίας, κάνει να μην "σηκώνει μύγα στο σπαθί της".

Μία αιτία "παγώματος" των σχέσεων με την κυβέρνηση Χριστόφια είναι η ματαίωση σειράς εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ρωσία, όπως των ρουκετοβόλων Smerch, των αντιαρματικών πυραύλων Kornet-E κλπ.

Επίσης η Μόσχα ενδιαφέρεται μέσω της Gazprom, να αποκτήσει ενεργό ρόλο στο ενεργειακό "Ελ Ντοράντο" της Α.Μεσογείου.

Η Ρωσία με δεδομένη την πολιτική αναταραχή στην Συρία και την έκθεση σε κίνδυνο της μοναδικής ναυτικής βάσης στην Α.Μεσόγειο, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να κινδυνεύσουν τα πολιτικά κεκτημένα στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό δηλώνει τώρα "παρούσα" και κόβει τον αέρα του Ερντογάν, όπως δεν τόλμησε να τον κόψει κανένας άλλος μέχρι τώρα.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων ιδρύθηκε. Τι είναι όμως;


Το ΕΛΛΙΝΥ εμφανίζεται σε μια δύσκολη εποχή για τον Ελληνισμό και για την Ελλάδα, αφού κινδυνεύουμε να χάσουμε την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Σκοπός του ΕΛΛΙΝΥ είναι:


Η προώθηση και στήριξη της έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο.
 Η διερεύνηση και στήριξη των αναπτυξιακών προοπτικών της αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και η δέσμευση και μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) .
Η συμβολή και ενεργή στήριξη της Πολιτείας στις προσπάθειες που τώρα καταβάλλει για την προσέλκυση επενδύσεων στον πιο πάνω τομέα.
 Ανάληψη πρωτοβουλιών από το Ινστιτούτο, στα πλαίσια των στόχων του, που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό για την διάχυση στην αγορά και στον κλάδο της αντίστοιχης επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, προκειμένου να δημιουργηθούν συνεργασίες και κοινοπραξίες με ή μεταξύ θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων.
 Η συμβολή στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την στήριξη κοινωνικών δράσεων που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, κύρια στις αντίστοιχες εργασίες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, προωθώντας τις αναγκαίες προδιαγραφές και ελέγχους.
Μετά την ίδρυση του, το Ινστιτούτο θεωρεί υποχρέωση του να λάβει άμεσα θέση στις εξελισσόμενες δραστηριότητες της χώρας στο θέμα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτόν συμβάλλει στον ορθολογισμό των ενεργειών που θα καθορίσουν την αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου στο μέλλον.
Μετά από 15 περίπου χρόνια ανεξήγητης απραξίας και έλλειψης ενδιαφέροντος για την προσέλκυση επενδύσεων στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην χώρα, αποτελεί θετικό βήμα η κατάθεση των σχετικών Νομοσχεδίων τόσο για τη δημιουργία φορέα Υδρογονανθράκων όσο και για την επικαιροποίηση του σχετικού Νόμου Υδρογονανθράκων (Ν 2289/95).
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων όμως, παρακολουθώντας τις εξελισσόμενες ενέργειες της Πολιτείας στον τομέα αυτόν, θα ήθελε να επισημάνει σημαντικά σημεία που φαίνεται να παραγνωρίζονται στις πιο πάνω σοβαρές πρωτοβουλίες.
Από την απόφαση της Πολιτείας για την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων για την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην χώρα μέχρι σήμερα, παρατηρείται ότι στις σχετικές συνομιλίες και επαφές αλλά και στην συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών βελτίωσης του Νομοθετικού πλαισίου, των προκηρύξεων ερευνητικών εργασιών, του καθορισμού των προδιαγραφών παραχωρήσεων, δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν εξαιρετικά εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη του Τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, μέλη του Ινστιτούτου μας. 
Πολλοί εξ’ αυτών, στο παρελθόν είχαν επιτυχώς πραγματοποιήσει ανάλογη προσέλκυση αντιστοίχων επενδύσεων στην χώρα μας, με αντίστοιχη ανάληψη ελέγχου και παρακολούθησης συμβατικών εργασιών σε παραχωρήσεις ερευνητικών περιοχών (Πρίνος – Παξοί 1977-84), καθώς και την οργάνωση και προκήρυξη νέου κύκλου παραχωρήσεων (Ιωάννινα, Πατραϊκός, Β.Δ Πελ/νησος 1995-97), σεισμικών καταγραφών, όπως επίσης και νομοθετικών βελτιώσεων προηγούμενων νόμων υδρογονανθράκων.
Στις σχετικές ενέργειες της Πολιτείας διαπιστώνεται μία παντελής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού συμβατή με την οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την εμπειρία μας αλλά και με την διεθνή πρακτική, πριν ξεκινήσουν οι οποιεσδήποτε διαδικασίες προσέλκυσης ερευνητικών επενδύσεων, προηγείται πάντα η πρόσληψη ανεξαρτήτων συμβούλων με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της διεθνούς αγοράς Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, οι οποίοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταρτίζουν την μεθοδολογία, τις γεωγραφικές προτεραιότητες και το είδος των επενδυτών που θα απαιτηθεί να λάβουν μέρος στην σημαντική αυτή προσπάθεια της χώρας. 
Είναι μια πρακτική, που χωρίς να παραγνωρίζει το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό της κάθε χώρας, ακολουθείται από όλες σχεδόν τις χώρες, με πρόσφατα παραδείγματα την Κύπρο, τον Λίβανο, την Τουρκία, το Ισραήλ κ.α και οδηγεί σε διαμόρφωση της απαραίτητης στρατηγικής χωρίς απώλεια χρόνου.
Στο πρόσφατο σχετικό σχέδιο προκήρυξης υποβολής προσφορών για μη αποκλειστικά σεισμικά (non exclusive seismics), περιλαμβάνονται υποχρεωτικές προδιαγραφές εκτέλεσης θαλάσσιων καταγραφών. Το σχέδιο αυτό είναι εκτός της διεθνούς πρακτικής, σε αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις εκτέλεσης αποκλειστικών σεισμικών καταγραφών (exclusive seismics), η τον προσδιορισμό όρων παραχώρησης, όπου η σύνταξη σχετικών προδιαγραφών εκ μέρους του Κράτους είναι απαραίτητη.
Για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος, το Δημόσιο, θα πρέπει να θεσπίσει και να παρακολουθεί στη συνέχεια εάν τηρούνται οι όροι που εγγυώνται την πλήρη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την αποφυγή οιασδήποτε δεσπόζουσας θέσης μεταξύ των μελλοντικών επενδυτών ώστε να προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός. Όπως επίσης να εξασφαλίζει την συμμετοχή του στις εξελίξεις σε περίπτωση που αυτό κριθεί επιχειρηματικά & πολιτικά σκόπιμο, αναγκαίο και άμεσο αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Νομοθεσίας.
Σε περιπτώσεις ανακάλυψης και αίτησης επένδυσης για την αξιοποίηση και δοκιμαστική παραγωγή μη συμβατικών συγκεντρώσεων ενεργειακών πόρων (π.χ. σχιστολιθικοί υδρογονάνθρακες, υδρίτες, διοξείδιο του άνθρακα κλπ.), που αποτελούν καινοτομία, θα έπρεπε να διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης για τους επενδυτές, ιδιαίτερα ελκυστικών όρων, όπως π.χ. η καθιέρωση φόρου 0% για πέντε χρόνια τουλάχιστον, δεδομένου των αναμενομένων στρατηγικών ωφελειών σε βάθος χρόνου στην χώρα μας.
Τέλος, ίσως θα έπρεπε με βάση και την σημερινή – χωρίς προηγούμενο – οικονομική κρίση που βιώνουμε, ο σχεδιαζόμενος Φορέας Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στο ξεκίνημα του, να είχε την καινοτόμο και λιτή μορφή μίας ολιγομελούς ανεξάρτητης αρχής η μίας ειδικής γραμματείας και όχι την μορφή πολυτελούς δυσκίνητης και δαπανηρής ΔΕΚΟ που σήμερα προδιαγράφεται. Μια τέτοια μορφή θα μπορούσε να δημιουργηθεί μετά την πιθανή ανακάλυψη παραγωγικών κοιτασμάτων, τα οποία με την προκαλούμενη δημιουργία εισροών θα βοηθούσαν την περαιτέρω σταδιακή ανάπτυξή του.
Το Ινστιτούτο αυτό δημιουργήθηκε με κοινή πεποίθηση ότι το άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς έχει ανάγκη από γερές βάσεις, από συνέχεια, από αξιόπιστο και αντικειμενικό επιστημονικό λόγο, καθώς και από αξιοποίηση της γνώσης μέσα από ένα σύγχρονο αξιακό πλαίσιο. Αυτό θα το κάνει με κάθε τρόπο, γιατί αυτό επιβάλλει σήμερα το καθήκον κάθε υπεύθυνου πολίτη αυτής της χώρας

Ένα πολύ πρωτοποριακό εργοστάσιο - σταθμός παραγωγής ενέργειας από την επεξεργασία αποβλήτων...


Ηρεμείστε, ΟΧΙ στην Ελλάδα...
Εμείς εδώ κάνουμε τα στραβά μάτια σε νέες τεχνολογίες που σέβονται τον Πολίτη και ψάχνουμε ΑΚΟΜΗ χώρο να θάψουμε όσα δημιουργούμε...Και η ζωή ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...Έ, κ. ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΕ;
Άς δούμε τι λέει το ρεπορτάζ όμως καλύτερα...
Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από την επεξεργασία αποβλήτων είναι συνήθως αντιαισθητικοί.
Όχι όμως και ο νέος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην Κοπεγχάγη.
Ο πρωτότυπος αυτός αρχιτεκτονικά σταθμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βγάζει δαχτυλίδια καπνού και να χρησιμοποιείται και ως πίστα σκι!
Η συγκεκριμένη ιδέα κέρδισε σε ένα διαγωνισμό ενώ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2016.
Πρόκειται να αντικαταστήσει ένα παλιό εργοστάσιο, ηλικίας 40 ετών, ενώ η οροφή του νέου κτίσματος θα αποτελείται από 1.500 μέτρα πρασίνου και χιονοδρομικές πίστες.
Οι σκιερ θα μεταφέρονται στην κορυφή του κτιρίου με ειδικά lift, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και στο εσωτερικό του εργοστασίου.
Τα αέρια από την καμινάδα θα βγαίνουν σε σχήμα καπνού.
Κάθε «δαχτυλίδι» θα έχει διάμετρο 30 μέτρων και ύψος τρία μέτρα, ενώ θα αποτελείται ακριβώς από έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
Τη νύχτα τα δαχτυλίδια καπνού θα φωτίζονται από ακτίνες λέιζερ, ενώ ειδικό διάγραμμα θα εμφανίζει την ποσόστωση των ορυκτών καυσίμων CO2.

Το κόστος της κατασκευής αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατ. αγγλικές λίρες.

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Όργιο εκατομμυρίων με σφραγίδα ΜΚΟ

Όργιο σπατάλης, σκοτεινών επιχορηγήσεων και αδιαφανούς διαχείρισης μεγάλων χρηματικών ποσών, στον τομέα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) διαπιστώνει πόρισμα-καταπέλτης της Επιτροπής Διαφάνειας της Βουλής, σε έναν τομέα που η χρηματοδότησή του έχει στοιχίσει στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
Το ζήτημα απασχολεί ήδη την Εισαγγελία και το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι νομικές πτυχές της απαράδεκτης αυτής κατάστασης.
Στον «θολό, αχαρτογράφητο και νεφελώδη», αυτόν τομέα, όπως φαίνεται από το Σχέδιο Πορίσματος, τα υπουργεία επιχορηγούσαν εκατοντάδες ΜΚΟ χωρίς κάποιος να γνωρίζει με ποιες διαδικασίες γίνεται η χρηματοδότηση, με ποια κριτήρια επιλέγονται οι οργανώσεις και αν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που κατανέμονται τα χρήματα, συνεχίζει το πόρισμα.

Αναστολή χρηματοδοτήσεων

Έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Σώμα Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών που έχει διαταχθεί, μετά από παρέμβαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όλες οι οι χρηματοδοτήσεις των Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων θα «παγώσουν».
Πάνω από 195 προγράμματα παραμένουν ανοιχτά και αφορούν την περίοδο 2002-2010, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν τα στοιχεία τους από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ), σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δόλλης, στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών Θανάση Τσούρα.   

Μπάχαλο...

Η επιτροπή της Βουλής, όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση των κ.κ. Α. Τσούρα (ΠΑΣΟΚ) και Ι. Τραγάκη (ΝΔ), σηκώνει τα χέρια ψηλά και δηλώνει αδυναμία, ακόμη και για την στοιχειώδη καταμέτρηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ενιαίος εθνικός κατάλογος δεν υπάρχει και σε όσα Υπουργεία διατηρούν μητρώα εγγεγραμμένων ΜΚΟ, αυτά είναι ελλιπή, είτε αντιφατικά, περιλαμβάνοντας ανομοιογενείς μεταξύ τους οργανώσεις, αναφέρει το πόρισμα.
Όπως διαπιστώνεται, το «τοπίο δράσης» των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα παραμένει νεφελώδες, χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο και χωρίς έλεγχο των χρημάτων που λαμβάνουν από το κράτος.
Η απουσία ενός ενιαίου, σαφούς θεσμικού πλαισίου, οφείλεται στον κατακερματισμό των ρυθμίσεων και στη μη συστηματοποίηση των νομικών κανόνων που διέπουν την λειτουργία των ΜΚΟ.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δόλλης, επισημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η Εισαγγελία η οποία διενεργεί προκαταρκτική έρευνα, ενώ το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ελέγχει τον τρόπο καταχώρησης των στατιστικών δεδομένων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας