ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Πολιτισμός - Το Εθνικό Κεφάλαιο της Ελλάδας (του Δημήτρη Ανυφαντάκη)

Το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας μας αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση. Η πολιτιστική μας παράδοση κάνει την πατρίδα μας ξεχωριστή. Η σχετικά πρόσφατη αναβίωση σε διεθνές επίπεδο του αρχαίου θεσμού της ολυμπιακής εκεχειρίας, κατέδειξε ότι αν ξεφύγουμε από την αποστειρωμένη αντίληψη που έχει ο συντηρητισμός για την παράδοση, τότε μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε πηγή απελευθέρωσης, δημιουργίας, αναζήτησης, πηγή μάθησης και έμπνευσης για το παρόν και το μέλλον. Ο πολιτισμός πρέπει να διαπερνά όλες τις τοπικές και κεντρικές πολιτικές, με στόχο τη διευκόλυνση της δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης και την αναδιατύπωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας με όρους του 21ου αιώνα για να διασφαλίζεται η δυναμική μας παρουσία στη διεθνή σκακιέρα του πολιτισμού. Η επαναφορά του πολιτισμού στο προσκήνιο με την παραγωγική διασύνδεση πολιτισμού - παιδείας, τις τεχνολογίες της πληροφορικής και του Διαδικτύου, καθώς και με την τουριστική βιομηχανία, επιβάλλεται να αποτελέσει στρατηγικό στόχο των άμεσων πολιτικών μέχρι το 2014. Χρειάζεται να συνδέσουμε αποφασιστικά τον πολιτισμό με την κοινωνία της πληροφορίας για να πετύχουμε την πολιτιστική αποκέντρωση. Για το νέο δήμο Φυλής, η πολιτική διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος πρέπει να αποτελέσει αυτοδύναμη συνιστώσα του χωροταξικού συνδυασμού. Χρειάζεται άμεση επένδυση σε πολιτιστικές υποδομές σε περιοχές και γειτονιές υποβαθμισμένες. Περιορισμός των πολιτιστικών ανισοτήτων για να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να ονειρευτούν και να γευτούν το πολιτιστικό προϊόν. Για την αποκεντρωμένη διοίκηση στοίχημα πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία ενός πλαισίου διευρυμένων αποφάσεων για τη μαζική ένταξη των πολιτών στις πολιτιστικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα στην περιοχή τους. Το στοίχημα όμως αυτό δεν μπορεί να κερδηθεί αν η προσπάθεια δεν ξεκινήσει από τη βάση της κοινωνικής εξέλιξης κάθε ατόμου, που είναι το σχολείο. Η αναβάθμιση μαθημάτων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση, η ένταξη του τοπικού πολιτισμού στη λειτουργία του ανοιχτού σχολείου, σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς με αντικείμενο έννοιες όπως πολιτιστική συνέχεια, σύνδεση πολιτισμού και περιβάλλοντος, αξία της παράδοσης. Νέες τεχνολογίες για τη διάσωση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, ψηφιοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού πλούτου και πλήρες, με διαρκή ενημέρωση, εθνικού αρχείου μνημείων, και τέλος, ο εμπλουτισμός κάθε σχολικής ή δημοτικής βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό, νέες εκδόσεις βιβλίων σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, καθώς και η έμφαση στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την εξοικείωση των νέων στα θέματα πολιτισμικής διαφορετικότητας, μέσα από τη λήψη πρωτοβουλιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση προγραμμάτων πολιτισμικής όσμωσης με τους μετανάστες, είναι μόνο κάποια από τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την πολιτισμική και πολιτιστική αναβάθμιση του λαού μας και ταυτόχρονα του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής στην πόλη και την περιφέρεια. Ο πολιτισμός είναι κεφάλαιο ανεκτίμητο για τους Έλληνες, πηγή της εθνικής τους ενότητας και της ιστορικής τους πορείας στο πέρας των αιώνων. Η πολιτεία οφείλει μέσω των οργάνων της να ανάγει τον πολιτισμό σε κοινή ταυτότητα κάθε Έλληνα με την πόλη του και τη Χώρα.


Δημήτρης Α. Ανυφαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φυλής
(τοπικός σύμβουλος Άνω Λιοσίων)
Εκπαιδευτικός Π.Ε. (Δάσκαλος)

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (του Δημήτρη Ανυφαντάκη)

Το θέμα της αναπηρίας αφορά όλους τους τομείς πολιτικής. Ενιαίος συνδυασμός και διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, με ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο της πολιτείας και των αντιπροσωπευτικών οργάνων των Α.μ.Ε.Α., πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο κάθε εθνικής ή τοπικής προσπάθειας για την χωρίς περιορισμούς ένταξη και αυτόνομη διαβίωση των ανθρώπων αυτών σε όλες τις κοινωνικές δομές και δραστηριότητες.

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αντικαταστήσει το ασφυκτικό και ρατσιστικό μοντέλο διαχείρισης της αναπηρίας ή/και της διαφορετικότητας, θέτοντας στόχους μάθησης σε κάθε βαθμίδα και δυνατότητα προσαρμογής του σχολείου στις ανάγκες των μαθητών και των γονέων, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και της δημιουργικότητας όλων των μαθητών.

Μέτρα όπως η θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία, η δημιουργία ειδικού νομικού πλαισίου για την απασχόληση και την κατάρτιση ατόμων με αναπηρία, η ένταξη των Α.μ.Ε.Α. στο σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής με βάση τη βαρύτητα της αναπηρίας, η πρώιμη διάγνωση – έγκαιρη παρέμβαση ως βασικότερος άξονας αποτελεσματικότερης αποκατάστασης και ένταξης.

Επίσης, οι στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους, οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις και η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη συμπράξεων, στο πλαίσιο του κοινωνικού δικτύου παρέμβασης, μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας (κέντρα ημερήσιας φροντίδας, συμβουλευτικοί σταθμοί και άλλα).

Τέλος, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα άτομα με χρόνιες παθήσεις, πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικούς στόχους για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στη μάθηση για όλα τα παιδιά, μέσα από ένα δημόσιο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενσωματωμένο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με προσανατολισμό το μέλλον του μαθητή, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και δίνοντας προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών με αναπηρία.

Η ομαλή ένταξη των μαθητών αυτών στο κοινωνικό σύνολο είναι ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας και η εκπαίδευση εδώ οφείλει να αποτελέσει τον ανοιχτό δρόμο που θα κάνει τους ανθρώπους αυτούς μέλη μιας κοινωνίας δίκαιης, που θα δίνει δουλειά και ασφάλεια σε όλους.


Δημήτρης Α. Ανυφαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φυλής
(τοπικός σύμβουλος Άνω Λιοσίων)
Εκπαιδευτικός Π.Ε. (Δάσκαλος)

Ανάκληση απόφασης της λειτουργίας του σκοπευτηρίου

Στο παρακάτω έγγραφο ανακαλείται η απόφαση 3080/1990 απόφασης Νομάρχη Ανατ. Αττικής μετά από το με αριθμ.Σ.Ε.Δ.Δ./Φ.1/9073/26-7-2010 έγγραφο Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, από το οποίο προκύπτει υποχρέωση της Υπηρεσίας μας να συμμορφωθεί με το ανωτέρω πόρισμα.

Σημειώνεται ότι το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έξέδωσε την αποφαση αυτή μετά από τις καταγγελίες μου με αριθμούς πρωτ. 6459/7.9.07, 5154/1.7.08, 3692/15.4.09.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Ιωάννου 65
Ταχ. Κώδικας : 153 42
Πληροφορίες: Κων/να Καρέλη
Τηλέφωνο : 210- 63 95 280
FAX : 210- 60 11 092

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμ. 3080/1990 απόφασης Νομάρχη Ανατ. Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αγ. Παρασκευή 12-11-2010

Αριθ. Πρωτ. : 3518

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/1955 ‘’Περί διοικητικής αποκεντρώσεως’’.
2. Τις δ/ξεις του Ν. 532/1970 ‘’Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής
αποκεντρώσεως’’.
3. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 ‘’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π’’.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1734/87 (ΦΕΚ 189/Α).
5. Τη με αριθμ. 3080/20-11-1990 απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής, σύμφωνα με την οποία
παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Δήμο Αχαρνών Αττικής δημόσια δασική έκταση δέκα (10)
στρεμμάτων κείμενης στη θέση «Λιούγκο» περιφερείας Δήμου Άνω Λιοσίων – Αττικής, όπως
αυτή απεικονίζεται με τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α) στο από 9-4-1990 τοπογραφικό διάγραμμα του
μηχανικού Γεωργίου Παπανικολάου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, για τη
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων (σκοπευτηρίου) προς κάλυψη αναγκών άθλησης των
κυνηγών της περιοχής και της ευρύτερης των Αθηνών.
6. Tο πόρισμα της με αριθμ. 593/Α/2010 Έκθεσης Επιθεώρησης – Ελέγχου (σελ. 31), σύμφωνα
με τo οποίo η Υπηρεσία μας οφείλει «…να ανακαλέσει την Α.Π. 3080/1990 απόφαση Νομάρχη
Ανατ. Αττικής περί παραχώρησης κατά κυριότητα στο Δήμο Αχαρνών, δημόσιας δασικής
έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, κείμενης στη θέση «Λιούγκο» Άνω Λιοσίων, για τη δημιουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων (σκοπευτηρίου), για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς :
α) η εν λόγω απόφαση στηρίχθηκε σε λανθασμένα νομικά ερείσματα και ειδικότερα στην με αρ.
2722/15-10-1990 απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής περί μερικής άρσης αναδασώσεως της
υπόψη δημόσιας δασικής έκτασης, συμπεριλαμβανομένης και της «ισοπεδωθείσας» δημόσιας
δασικής έκτασης ενός στρέμματος, ενώ σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3
του άρθρου 44 και τις παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 998/79, και το γεγονός οτι το σύνολο της
έκτασης είχε κηρυχθεί ως αναδασωτέο από το έτος 1936, η εν λόγω έκταση υπαγόταν στις
προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 117 του Συντάγματος και του άρθρου 45 του Ν. 998/79.
Σύμφωνα δε με την αρ. 2778/1988 απόφαση Σ.τ.Ε. (Ολομέλεια), οι επεμβάσεις στο άρθρο 45,
ΣΤ κεφάλαιο του Ν. 998/79 των δασών και των δασικών εκτάσεων, περί των οποίων το άρθρο
117 παρ. 3 του Συντάγματος, επιτρέπονται αλλά μόνο μετά την πραγματοποίηση της
αναδασώσεως και την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως.
β) η παραχώρηση κυριότητας της υπόψη έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 2Β του Ν.1734/87, όφειλε να γίνει προς τον οικείο Δήμο, ήτοι προς το Δήμο Άνω Λιοσίων
και όχι προς το Δήμο Αχαρνών.
γ) η υπόψη έκταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μ . ανάντη του ανοικτού αγωγού
του Μόρνου και βάσει της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε
έργου και εργασίας από το ανοικτό Υδραγωγείο του Μόρνου.

1

ΑΔΑ : 4Ι0ΠΕ5-Ζ

7. Το με αριθμ.Σ.Ε.Δ.Δ./Φ.1/9073/26-7-2010 έγγραφο Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, από
το οποίο προκύπτει υποχρέωση της Υπηρεσίας μας να συμμορφωθεί με το ανωτέρω πόρισμα.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τη με αριθμ. 3080/20-11-1990 απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής και θεωρούμε
αυτήν ως μηδέποτε εκδοθείσα.

Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Αττικής

Ηλίας Λιακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Υπουργείο Εσωτερικών Απ. & Ηλ. Διακυβέρνησης
α) Γραφείο Υπουργού
Β. Σοφίας 15, 106 74 – Αθήνα
β) Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Συγγρού 60, 117 42 – Αθήνα
2) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Αμαλιάδος 17, 151 80 - Αμπελόκηποι
3) Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Αλεξάνδρας & Κηφισίας 1-3, 115 23 - Αθήνα
4) Περιφέρεια Αττικής
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
β) Δ/νση Αυτ/σης & Αποκέντρωσης
Γραφείο Γυμναστηρίων & Αθλ. Εγκαταστάσεων
Κατεχάκη 56, 115 25 – Αθήνα
γ) Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.
Μεσογείων 239, 154 51 – Ν. Ψυχικό
δ) Δασαρχείο Πάρνηθας
Λ. Θρακομακεδόνων 142, 136 71 - Αχαρνές
5) Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.)
Πανόρμου 2, 115 25 - Αθήνα
6) Δήμο Αχαρνών
Φιλαδέλφειας 87, 136 73 – Αχαρνές
7) Δήμο Άνω Λιοσίων
Πλατεία Ηρώων 1, 133 41 – Άνω Λιόσια
8) ΕΥΔΑΠ
Δ/νση Ποιότητας
Ωρωπού 156, 111 46 – Γαλάτσι
9) Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Δ/νση Περιφέρειας Αττικής
Αριστείδου 5, 105 59 - Αθήνα


Ηλίας Καϊσιμος.

Πως γεννήθηκε ο "θεσμός" των "ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ"; Οι συνέπειες του ανατοκισμού για οφειλέτες και δανειστές. Πως η Πολιτεία επιχείρησε νομοθετικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο υπολογισμός τόκου επί τόκου, ο ανατοκισμός, λέγει ο Γεώργιος Μπαλής (Ενοχ. Δίκαιον Γεν. Μέρος παρ. 21) «είναι ολέθριος δια τον οφειλέτη, διότι πολλαπλασιάζει ραγδαίως το χρέος, παραλύει το ηθικό του οφειλέτου, απονεκρώνει τας παραγωγικάς αυτού δυνάμεις και φέρει τούτον εις απόγνωσιν».
Ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός του χρέους λόγω του ανατοκισμού είναι ολέθριος και για τον δανειστή διότι:

Α) Δυσχεραίνει την είσπραξη του χρέους και πολλές φορές την κάνει αδύνατη,
Β) Καταστρέφει οικονομικά τον οφειλέτη και έτσι ο δανειστής τον χάνει από πελάτη,
Γ) Καταστρέφει τις παραγωγικές τάξεις της κοινωνίας και ταυτόχρονα καταστρέφονται και οι Τράπεζες, οι οποίες κατά κανόνα ευημερούν σε μια κοινωνία η οποία και αυτή ευημερεί οικονομικά.

Έτσι οι Τράπεζες σε όλο τον κόσμο αποφεύγουν οι ίδιες να επιβαρύνουν υπερβολικά τους πελάτες τους, γιατί από αυτούς ζουν και πλουτίζουν.

Οι Ελληνικές Τράπεζες όμως κατά την χορήγηση τοκοχρεωλυτικών δανείων είτε στεγαστικών, είτε για την δημιουργία ή αποπεράτωση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή επιδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο ή έργων ενταχθέντων σε αναπτυξιακά προγράμματα, όπως και κατά την χορήγηση πιστώσεων τήρησαν μια αδιέξοδη, δύσκαμπτη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά, προς είσπραξη των απαιτήσεών τους τις οποίες διόγκωσαν έντεχνα και αυθαίρετα ιδιαίτερα με την επιβολή ανατοκισμού τόσο των συμβατικών όσο και των τόκων υπερημερίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν κυριολεκτικά σε οικονομική καταστροφή εκατοντάδες δανειοδοτούμενων.

Η συμπεριφορά τους όμως αυτή είναι αντίθετη και με τον κοινωνικό τους ρόλο, αποδείχθηκε δε πρωτίστως επιζήμια για την Ελληνική Οικονομία. Η επιβάρυνση από τα ποσά που προέκυψαν από τον ανατοκισμό είχε σαν αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν οι περισσότερες από τις παραγωγικές μονάδες της χώρας και να πάψουν να παράγουν το αντίστοιχο εθνικό εισόδημα που παρήγαγαν.

Αυτοί που δανείζονται από τις Τράπεζες είναι οι παραγωγικές μονάδες της χώρας οι οποίες ήδη επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνισμού από τις αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλά και οι ίδιες οι Τράπεζες δεν ωφελούνται από το «προνόμιο» του ανατοκισμού των τόκων γιατί τα εξωφρενικά ποσά τα οποία διαμορφώθηκαν μετά τον υπολογισμό των ανατοκισμών ήταν και είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να εισπραχθούν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, και οδήγησαν απλώς τις παραγωγικές επιχειρήσεις στην χρεοκοπία.

Η υπερβολική δηλαδή διόγκωση των οφειλών από τον εφαρμοσθέντα ανατοκισμό των τόκων βλάπτει και τις ίδιες τις Τράπεζες αφού εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να εξοφληθούν οι οφειλές αυτές.

O ανατοκισμός που έχει επιχειρηθεί από τις τράπεζες για την διαμόρφωση του συνόλου του λογαριασμού του δανείου έχει τη νομική του βάση στην με αριθμό 289/30-10-1980 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 1083/80 (και η οποία έχει ήδη καταργηθεί με το άρθρο 1 Ν.1266/82) σύμφωνα με την οποία οι Τράπεζες έχουν την ευχέρεια από την έναρξη της ισχύος της να λογίζουν λογιστικώς τόκους επί των καθυστερουμένων τόκων χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό, ανεξάρτητα μάλιστα αν συμφωνήθηκε από τα μέρη της δανειακής σύμβασης τέτοιος ανατοκισμός ή ζητήθηκαν τόκοι με αγωγή (ΑΠ ΟΛΟΜ. 27/88 Ε.Εμπ.Δικ. Δ.Μ. 1989, 560). Η απόφαση αυτή της Νομισματικής Επιτροπής εισάγει διάταξη ενδοτικού δικαίου η οποία επιτρέπει μεν την συμφωνία των μερών για ανατοκισμό και πέραν των ορισμών του άρθρου 296 ΑΚ, αρνείται όμως το δικαίωμα στις Τράπεζες να τροποποιούν μονομερώς τη συμβατική σχέση της πίστωσης, γιατί αλλιώς θα ανατρεπόταν η συμφωνημένη αναλογία παροχής και αντιπαροχής (βλ. γνωμ. Λαδά Αρμ. Μ Β 1988 σελ. 135 επ. Γαζή Γνωμ. Το Συντ. 1993 σελ. 133 επ., Πολ. Πρωτ. Πατρών 335/1990 ΕΕΝ).

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού πλέον προβλήματος που δημιουργήθηκε στη χώρα μας από την επιβολή ανατοκισμού τόκων και τόκων υπερημερίας (πανωτόκια) στα χορηγηθέντα δάνεια και πιστώσεις από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη νομοθετικής πλέον ρύθμισης των υφισταμένων οφειλών, ώστε να τεθεί ένας φραγμός στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των Τραπεζών.

Έτσι αρχικά ψηφίστηκε ο Νόμος 2789/2000με το άρθρο 30 παρ.1 του οποίου ρυθμιζόταν η συνολική οφειλή από τόκους σε καθυστέρηση που παρήχθησαν από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που έχουν συνομολογηθεί με πιστωτικά ιδρύματα.

Εν συνεχεία εκδόθηκε ο Ν.2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α) με το άρθρο 42 παρ. 1, του οποίου αντικαταστάθηκε η παρ. 1 άρθρο 30 του Ν.2789/00 και ρυθμίζεται η συνολική οφειλή από τις συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

Με το νέο Νόμο, ο οποίος είναι ευεργετικός για τους πιστούχους -οφειλέτες, επιδιώκεται ακριβώς η ρύθμιση των οφειλομένων και ανείσπρακτων ακόμα από τις Τράπεζες ποσών που προέκυψαν από ανατοκισμό τόκων (πανωτόκια) και τα οποία αποτελούν και τον κύριο όγκο των υφισταμένων οφειλών.

Η ratiolege και το πνεύμα του νόμου δεν ακολουθούν τα μέχρι τώρα τραπεζικά δεδομένα. Δηλαδή για τον προσδιορισμό του πραγματικού ύψους της οφειλής του πιστούχου ο νομοθέτης «εισάγει» νέα κριτήρια και δεδομένα, πρωτίστως «εξωτραπεζικά», όπως είναι π.χ. ο υπολογισμός της κίνησης του ενήμερου αλληλόχρεου λογαριασμού χωρίς ανατοκισμό τόκων, ο προβλεπόμενος (παρ.2 άρθρο 42 Ν.2912/01) συντελεστής αναλόγως του χρόνου λήψεως του δανείου (2,3,4), με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η βάση της οφειλής, ώστε να επέλθει μια εξισορρόπηση των τυχών «απωλειών» των Τραπεζών από τόκους κατά τον υπολογισμό της οφειλής, είτε αυτή προέρχεται από δάνειο είτε από κατάλοιπο πιστώσεως.

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα διαθέτοντας οργανωμένα και επιστημονικά πλήρως επανδρωμένα νομικά τμήματα, και ασχολούμενα κατ΄ επάγγελμα με την διενέργεια τραπεζικών εργασιών, και χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ως υπαγόμενα, όσον αφορά τις απαιτήσεις τους έναντι των πιστούχων -οφειλετών στο Ν.2789/00, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του Ν.2912/01, οφείλουν να γνωρίζουν και εφαρμόζουν ορθώς την ισχύουσα νομοθεσία για τον προσδιορισμό του ύψους των απαιτήσεών τους, πράγμα που δεν πράττουν αυθαιρετώντας κατά κόρον στην εφαρμογή των ευεργετικών για τους δανειολήπτες διατάξεων του νέου νόμου.

Ειρήνη Αυγουστάκη.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

• Ως προσωπικά δεδομένα ορίζουμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο άτομο σου, όπως για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση σου, το τηλέφωνο σου, τα ενδιαφερόντα σου, τις επιδόσεις σου στο σχολείο, κ.ο.κ. • Ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ορίζουμε εκείνα τα δεδομένα που αποκαλύπτουν ιδιαίτερες πλευρές τις ζωής σου, όπως για παράδειγμα τη θρησκεία σου, τα πολιτικά σου φρονήματα, τη συμμετοχή σου σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία σου ή την ερωτική σου ζωή.

Προσοχή !!!
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σου και χωρίς να το γνωρίζεις.
Πότε δεν μπορείς εύκολα να γνωρίζεις ποιος θα τις χρησιμοποιήσει, με ποια πρόθεση και πόσο μακριά θα φθάσουν γιατί μη ξεχνάς ότι οι πληροφορίες που δίνεις κατά την περιήγηση σου στο διαδίκτυο σπάνια παραμένουν σε έναν ιστότοπο μόνο.
Να θυμάσαι πάντα ότι ακόμα και αν εσύ συμφωνείς με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σου, ο ενδιαφερόμενος για τη χρήση υποχρεούται να ζητήσει τη συγκατάθεση σου.

Τι εννοούμε όταν λέμε ότι «πρέπει να έχεις δώσει τη συγκατάθεση σου»;
Εννούμε ότι, αφού προηγουμένως έχεις ενημερωθεί ακριβώς για το ποιός είναι αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σου, για ποιόν λόγο θέλει να τα χρησιμοποιήσει, ποια στοιχεία σου θέλει να πάρει και σε ποιούς θα τα δημοσιοποιήσει, έχεις δεχθεί και έχεις πει με σαφή τρόπο ότι συμφωνείς!
Ακόμα και αν δώσεις σε κάποιον τη συγκατάθεση σου για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, εχεις το δικαίωμα να την ανακαλέσεις οποτεδήποτε εσύ επιθυμείς.

Έχεις το δικαίωμα:
• Να γνωρίζεις ποιος συλλέγει προσωπικά σου δεδομένα, με ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν, αν θα μεταφερθούν σε άλλα άτομα και ποιος/ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.
• Να γνωρίζεις ποια ακριβώς προσωπικά δεδομένα σου κατέχει κάποιος, με ποιο στόχο και πως απέκτησε πρόσβαση σε αυτά.
• Να ζητήσεις την διόρθωση λανθασμένων ή ανακριβών προσωπικών σου στοιχείων.
• Να ζητήσεις τη διαγραφή των δεδομένων σου αν νομίζεις ότι η δημοσιοποίηση τους σε βλάπτει.
• Να απαιτείς να σου ζητηθεί η συγκατάθεση σου για τη συλλογή ή/και χρησιμοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
• Να απαιτείς να μην σου αποστέλλονται στη διεύθυνση email σου διαφημιστικά μηνύματα ή άλλα που δεν τα έχεις ζητήσει (spam) χωρίς να φαίνεται ξεκάθαρα η διεύθυνση του αποστολέα καθώς.

Ειρήνη Αυγουστάκη

Spam. Προβλήματα και πως να προστατευτείτε...

1. Τι είναι το SPAM;

Το spam είναι ο συνήθης όρος για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή τα ενοχλητικά μηνύματα που, χωρίς ποτέ να έχετε ζητήσει, κατακλύζουν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή το κινητό σας τηλέφωνο διαφημίζοντας διαφόρων ειδών προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι αποστολείς μηνυμάτων spam είναι γνωστοί και ως spammers.

2. Ποια προβλήματα δημιουργεί το SPAM;

Το spam υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οδηγεί σε απώλεια χρόνου, πόρων και παραγωγικότητας, τόσο για τους ίδιους τους χρήστες, όσο και για τις επιχειρήσεις. Προβλήματα δημιουργεί επίσης και στους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (ΠΥΔ), καθώς μπορεί να μειώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον χρόνο απόκρισης του δικτύου τους, πλήττοντας έτσι τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πάνω από το 70% των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα είναι spam.

Επιπλέον, τα μηνύματα spam, εκτός από ενοχλητικά, μπορεί να είναι προσβλητικά, απατηλά ή ακόμα και επικίνδυνου περιεχομένου. Για παράδειγμα αρκετά μηνύματα spam σήμερα διαφημίζουν πλαστά προϊόντα (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα ή προϊόντα λογισμικού) ως προϊόντα γνωστών εταιρειών, διαδίδουν παραπλανητικές ειδήσεις (όπως π.χ. σχετικά με τη "δύναμη" συγκεκριμένων μετοχών), ή/και προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες σεξουαλικού ή/και πορνογραφικού χαρακτήρα. Επίσης, τα μηνύματα spam χρησιμοποιούνται συχνά και ως μέσα μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών ή/και κατασκοπευτικών λογισμικών που σκοπεύουν στην "κατάληψη" του υπολογιστή του χρήστη (ή άλλως την μετατροπή του σε zombie computer) και την μετέπειτα χρήση του ως μέσο αποστολής νέων μηνυμάτων spam. Μεγάλη έκταση επίσης έχει πάρει το spam τύπου phising που στοχεύει στην παραπλάνηση των χρηστών και στην εκμαίευση προσωπικών τους δεδομένων, συχνά με απώτερο σκοπό την απάτη και την απόσπαση χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

3. Γιατί το spam είναι τόσο σύνηθες στο Διαδίκτυο;

Το κόστος αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πολύ χαμηλό για τους spammers και, επομένως, το ποσοστό ανταπόκρισης των χρηστών δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι τελικά κάποιοι χρήστες θα αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτοί διαφημίζουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από σχετική μελέτη που έγινε στην Μεγάλη Βρετανία, 22% των χρηστών είχε αγοράσει τουλάχιστον μία φορά προϊόντα λογισμικού που διαφημίζονταν μέσω spam μηνυμάτων

4. Το SPAM περιλαμβάνει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Όχι, αν και αυτή είναι η πιο συνήθης περίπτωση. Το spam περιλαμβάνει επίσης μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS, MMS), υπηρεσίες instant messaging, blogs, κ.α.

5. Tα μηνύματα SPAM έχουν πάντα εμπορικό περιεχόμενο;

Όχι. Τα μηνύματα spam μπορεί να προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι ως spam θεωρούνται και μηνύματα προώθησης υπηρεσιών και σκοπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, σωματείων, ενώσεων, κλπ. Ενδεικτικά αναφέρεται και η 19/2001 Απόφαση της Αρχής που αφορούσε την μετάδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υπερκείμενου συνδέσμου (link) που παρέπεμπε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του αποστολέα του μηνύματος. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με ειδική διακήρυξη της Διεθνούς Συνόδου των Επιτρόπων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του 2005, ακόμα και η πολιτική επικοινωνία οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν για το spam.

6. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το SPAM στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα το spam ρυθμίζεται από το αρ. 11 του Νόμου 3471/2006, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 11 "Μη ζητηθείσα επικοινωνία": "Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς"

Με άλλα λόγια, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας αποστέλλεται χωρίς την πρότερη ρητή συγκατάθεση σας, δηλαδή κάθε μήνυμα spam, είναι παράνομο. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό στη διεθνή ορολογία ως σύστημα «opt-in».

Ειδικά για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 11, η περίπτωση στην οποία η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αποκτήθηκε από τον αποστολέα νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αποστέλλονται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση (σύστημα "opt-out").

Επίσης, ως προς την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ορίζεται ότι θα πρέπει να αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητά τον τερματισμό της επικοινωνίας.

Η εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων επεκτείνεται, πέρα από τα φυσικά, και στα νομικά πρόσωπα.

7. Πως μπορώ να προστατευθώ από το SPAM;

Προστατεύστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Διαδίκτυο
Δίνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά το δυνατό μόνο σε πρόσωπα ή οργανισμούς που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε.
Αν πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση σας, π.χ. για εγγραφή σε κάποιο ηλεκτρονικό περιοδικό ή στο πλαίσιο χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ελέγξτε αν σας δίνεται η δυνατότητα (π.χ. μέσω "tick boxes") να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων πληροφοριών. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ελέγξτε τη πολιτική ιδιωτικότητας (privacy policy) που εφαρμόζει η συγκεκριμένη εταιρεία ή οργανισμός πριν αποκαλύψετε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω του Διαδικτύου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δέσμευση της εταιρείας ή του οργανισμού να μην διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.
Αποφύγετε την δημοσιοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε Διαδικτυακούς τόπους, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικές λίστες, καταλόγους ή chat rooms του Διαδικτύου. Οι spammers συνήθως χρησιμοποιούν μηχανισμούς αυτόματης συλλογής διευθύνσεων από τα ανωτέρω σημεία του Διαδικτύου (μια τακτική γνωστή ως "harvesting" - συγκομιδή).
Αν θέλετε να αναρτήσετε τα στοιχεία σας σε κάποιο Διαδικτυακό τόπο, γράψτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με τρόπο που δεν επιτρέπει την αυτόματη συλλογή της από τους spammers. Για παράδειγμα, αναρτήστε την ως εικόνα (αντί για κείμενο) ή παραλείψετε το σύμβολο "@" που είναι χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. αντί για "my-name@company.gr", γράψτε "my name at company dot gr").
Αν θέλετε να δώσετε στους επισκέπτες του Διαδικτυακού σας τόπου την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, προτιμήστε αυτό να γίνεται μέσω φορμών επικοινωνίας (αντί να δίνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ως στοιχείο επικοινωνίας). Όταν ένας επισκέπτης υποβάλλει την φόρμα, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε ακριβώς όπως αν ο επισκέπτης σας είχε στείλει το μήνυμα απευθείας.
Χρησιμοποιείστε λογισμικό φιλτραρίσματος

Το λογισμικό φιλτραρίσματος μπορεί να εντοπίσει μεταξύ των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτά που είναι SPAM και, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει από τον χρήστη, είτε να "μπλοκάρει"τα μηνύματα SPAM, είτε να τα τοποθετήσει σε ειδικό φάκελο.

Το φιλτράρισμα είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματικό. Μερικές φορές τα φίλτρα αποτυγχάνουν στον εντοπισμό των μηνυμάτων SPAM, ενώ άλλες χαρακτηρίζουν ως SPAM μηνύματα που δεν είναι SPAM.

Σήμερα υπάρχει μεγάλη ποικιλία λογισμικών φιλτραρίσματος, πολλά από τα οποία διατίθενται και στο Διαδίκτυο. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου σας μπορεί ενδεχομένως να σας συμβουλεύσει περαιτέρω ή και να σας παρέχει ανάλογα προϊόντα.

Μην γίνετε... spammer κατά λάθος

Αν δεν εφαρμόζετε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, οι spammers μπορούν να καταλάβουν τον υπολογιστή σας και να τον χρησιμοποιήσουν για να στέλνουν μηνύματα SPAM χωρίς εσείς να το γνωρίζετε. Φροντίστε για την ασφάλεια του υπολογιστή σας και των δεδομένων σας:

Χρησιμοποιείστε λογισμικό καταπολέμησης των ιών (anti-virus) και φροντίστε για τη συχνή ανανέωση του.
Εγκαταστήστε τα τελευταία security patches στον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιείστε μεγάλους και τυχαίους κωδικούς πρόσβασης (passwords).
Προσέξτε όταν "ανοίγετε" αρχεία συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς πολλά από αυτά μπορεί να περιέχουν επικίνδυνο λογισμικό. Ανοίξτε τέτοια αρχεία μόνο όταν γνωρίζετε το πρόσωπο από το οποίο προέρχονται.
Προστατεύστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Το SPAM στα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου έχει τελευταία αρχίσει να εξαπλώνεται και μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Μην αποκαλύπτετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας σε άτομα ή οργανισμούς που δεν γνωρίζετε και χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο.

8. Τι μπορώ να κάνω αν λαμβάνω μηνύματα SPAM;

Κάποια μηνύματα SPAM αποστέλλονται από "επαγγελματίες" spammers, ενώ άλλα μπορεί να στέλνονται από νόμιμες επιχειρήσεις που δεν έχουν όμως συμμορφωθεί με την Ελληνική νομοθεσία για το SPAM. Αν λάβετε μηνύματα SPAM έχετε διάφορες επιλογές.

Μην απαντάτε στον αποστολέα
Όταν απαντάτε σε μηνύματα SPAM ουσιαστικά επαληθεύετε την εγκυρότητα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ενθαρρύνετε τους spammers να στέλνουν περισσότερα μηνύματα. Για το λόγο αυτό μην απαντάτε ηλεκτρονικά στον αποστολέα και μην ακολουθείτε συνδέσμους (links) που ενδεχομένως αναφέρονται στο μήνυμα, ακόμα και αν πρόκειται για συνδέσμους διαγραφής της διεύθυνσης σας από την λίστα του αποστολέα (unsubscribe links).

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων μέχρι την εναντίωση του παραλήπτη ("opt-out"). Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι προτιμότερο η δήλωση εναντίωσης να μη γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά π.χ. με τηλεφωνική επικοινωνία ή με γραπτή επιστολή.

Επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου

Μπορείτε να αναφέρετε προβλήματα SPAM στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας, ζητώντας ενδεχομένως τη φραγή συγκεκριμένων διευθύνσεων από τις οποίες σας αποστέλλονται μηνύματα SPAM. Επιπλέον, ο Πάροχος σας μπορεί να σας βοηθήσει σχετικά με τη χρήση ειδικού λογισμικού φιλτραρίσματος ή άλλων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή λήψης μηνυμάτων SPAM.

Αναφέρετε το περιστατικό στην Αρχή

Η Αρχή λαμβάνει ολοένα αυξανόμενο αριθμό σχετικών καταγγελιών και ερωτημάτων που αφορούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS).

Μπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά SPAM στην Αρχή, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελιών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε στην καταγγελία σας το μήνυμα που δεχτήκατε. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρετε αν έχετε στείλει δήλωση εναντίωσης στον αποστολέα των μηνυμάτων (σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται), επισυνάπτοντας επίσης αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης.

Ειρήνη Αυγουστάκη

Δημοτικές εκλογές 2010, Ρομ και παραβατικότητα στο Δήμο Φυλής.

Αιδώς Αργείοι! του Δημήτρη  Μπουρίκου
Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
dbourikos@pspa.uoa.gr

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου
δημοτικού συμβουλίου του καλλικρατικού Δήμου Φυλής (Φυλή, Άνω Λιόσια,
Ζεφύρι), ακούστηκαν και γράφτηκαν αρκετά για την ερμηνεία του εκλογικού
αποτελέσματος. Φαίνεται ότι μεταξύ ενός σημαντικού τμήματος του εκλογικού
σώματος αλλά και των ίδιων των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων
επικρατεί η άποψη ότι η ψήφος των Ρομά είναι καθοριστική για το ποιος θα
εκλεγεί. Μάλιστα, αρκετοί πάνε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η
πλειοψηφία των Ρομά «εμπορεύεται» την ψήφο του, συμμετέχει σε ένα ιδιότυπο
παζάρι εξαγοράς και τελικά κατευθύνεται μαζικά υπέρ κάποιων υποψηφίων ως
αποτέλεσμα αυτής της εξαγοράς.
Η παραπάνω επιχειρηματολογία δεν αποτελεί παρά μια από τις ποικίλες
διαστάσεις της ρατσιστικής αντίληψης εις βάρος των Ρομά που δυστυχώς
φαίνεται να επηρεάζει μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας. Όσοι είχαμε την
τύχη ή την ατυχία να συμμετέχουμε στην συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία,
αιφνιδιαστήκαμε από την προθυμία πολλών συνυποψηφίων μας, μη Ρομά, να
«κυνηγούν» Ρομά και μη Ρομά, να κρέμονται από τα αυτοκίνητα διαφόρων και
να επικαλούνται την επέλευση κάποιων Ρομά από τα Μέγαρα και αλλού
προκειμένου να τους υποστηρίξουν εκλογικά!
Η όποια «εκλογική παραβατικότητα» των Ρομά στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι
κατά κύριο λόγο προκλητή, δηλαδή υποκινούμενη από τους «έξυπνους»,
«καπάτσους», «νομιμόφρονες», «έμπειρους αυτοδιοικητικούς» μη Ρομά
υποψηφίους, οι οποίοι προσφέρουν «γην και ύδωρ» σε ψηφοφόρους.
Οι ίδιοι που μέμφονται την εξαγορά της ψήφου των Ρομά, οι ίδιοι κρέμονταν
από τα αυτοκίνητα διερχόμενων Ρομά την ημέρα των εκλογών….
Είναι οι ίδιοι που σε κάθε ευκαιρία «κατηγορούν» και «καταγγέλλουν» την
παραβατικότητα και τους Ρομά…
Είναι οι ίδιοι, άθλιοι και ελεεινοί τύποι που δεν έχουν στοιχειώδη τσίπα
και μιλάνε για θέματα παραβατικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων…
Είναι οι ίδιοι ελεεινοί τύποι, που αφού έκαναν ό,τι έκαναν σε δημόσια θέα,
ακολούθως μας «δουλεύουν» και από πάνω, ενώ προσποιούνται ότι κάποιοι
άλλοι είναι αυτοί που συμμετέχουν σε όλα αυτά, και όχι οι ίδιοι!
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΟΙ!
Σε αυτή την εκλογική διαδικασία αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά από ποιους
και για ποιόν λόγο συντηρείται η παραφιλολογία για την μαζική και
υπερβολική παραβατικότητα των Ρομά. Συντηρείται από όλους εκείνους που
θέλουν να κρύψουν την διοικητική ανεπάρκειά τους, να συσκοτίσουν περί των
ιδεολογικών και αξιακών καταβολών τους, να αποπροσανατολίσουν όσον αφορά
τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα και εν τέλει να διαιωνίσουν τον
παρωχημένο και αναποτελεσματικό ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες.
«Υπνωτίζουν» την τοπική κοινωνία, προσφέροντάς της έναν ευάλωτο και
αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του «εχθρό».
Σε αυτό το πλαίσιο, το τοπικό πολιτικό σύστημα αποδίδει την καθολική
αποδοκιμασία των δημοτών για τα πεπραγμένα και τις προτάσεις του στο ρόλο
της τσιγγάνικης ψήφου! Φταίνε οι κακοί Ρομά που πωλούν την ψήφο τους, αλλά
δεν φταίνε οι πολλοί κακοί μη Ρομά που προσφέρονται και πιέζουν να
εξαγοράσουν ψήφους! Ακόμα και σήμερα, κάποιες εβδομάδες μετά, οι Ρομά
στοχοποιούνται για όσα κρούσματα παραβατικότητας καταγράφονται στο τοπικό
αστυνομικό δελτίο, επειδή απλώς τυγχάνει να κατοικούν δίπλα στον τόπο των
συμβάντων ή να ασχολούνται με την συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμων
υλικών (βλέπε χαρακτηριστικά εφ. Αττική Περιφέρεια, φύλλο 74, 10-12-2010,
σελ. 16).
Ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι στη χώρα υπάρχει κύμα νέο-φτωχων και
κοινωνικά περιθωριοποιημένων που δεν έχουν κανένα άλλο πόρο παρά τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα! Ακόμα δεν έχουν καταλάβει, ότι όσες φορές και
να καταδείξουν την παραβατικότητα των άλλων, δεν απαντούν σε κρίσιμα
ερωτήματα για την τοπική πολιτική διαφθορά, το διοικητικό χάος και την
αναποτελεσματικότητα που προσφέρουν απλόχερα στους δημότες! Δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι υποψήφιοι Δήμαρχοι στη Φυλή και πολλοί εκ των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων είχαν από ένα φάκελο με οικονομικές και διοικητικές
αμαρτίες για τους ανταγωνιστές τους! Αρκεί απλώς να μελετήσετε τους
προεκλογικούς λόγους τους. Βέβαια αρκεί κάποιος να μελετήσει τα πορίσματα
και τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και του Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης για να διαπιστώσει ότι το μείζον πρόβλημα παραβατικότητας δεν
αφορά τους Ρομά αλλά πολλούς από εκείνους που εστιάζουν στην
παραβατικότητα των Ρομά!
Το τοπικό πολιτικό σύστημα όχι μόνο δεν έμαθε από την καθολική ψήφο
απόρριψης που έλαβε αλλά συνεχίζει να προσποιείται ότι όλα βαίνουν καλώς!
Τέτοια αυτιστική συμπεριφορά ίσως εξηγεί και τη γενικότερη κοινωνική και
θεσμική παρακμή που καταγράφεται στη νεοελληνική πραγματικότητα!
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!
Το παρόν άρθρο αφιερώνεται στον πατέρα μου που τυγχάνει να ασχολείται με
τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών για να συμπληρώσει το μισθό του των 492
ευρώ και πολλές φορές τον μέμφονται κάποιοι στο δρόμο με τη φράση «Φύγε
από εδώ, ρε κωλόγυφτα»! Βλέπετε είναι αρκετά μελαχρινός και σε συνδυασμό
με την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών τον ταυτίζουν με Ρομά!.

Δημήτρης Μπουρίκος
Πολιτικός Επιστήμονας-Κοινωνικός Λειτουργός
Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας