ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Στοιχεία κόστους μισθοδοσίας υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων - Ο Δήμος Φυλής δεν απέστειλε στοιχεία

Ένα νέο χάρτη – αποτύπωση του μισθολογικού κόστους  για τους  υπαλλήλους των Δημοτικών Επιχειρήσεων, για πρώτη φορά έχει στα «χέρια» του, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά την πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Ντίνου Ρόβλια για απογραφή του ετήσιου μισθολογικού κόστους αυτών.

Εν όψει των ρυθμίσεων του νέου βαθμολογίου - μισθολογίου ζητήθηκαν για πρώτη φορά από τους Δήμους και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το κόστος μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και αορίστου χρόνου) των δημοτικών επιχειρήσεων. Στα επανειλημμένα έγγραφα του Υπουργείου ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα 230 από τους 325 Δήμους. Κατάλογος των 95 Δήμων που δεν απάντησαν επισυνάπτεται στο τέλος.

Από το ασφαλές δείγμα (άνω του 50%) προκύπτουν τα εξής στοιχεία σχετικά με τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων:
α) Άνω του 60% των υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΠΕ.
β) άνω του 53% των υπαλλήλων του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΤΕ.
γ) Άνω του 55% των υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΔΕ.
δ) Άνω του 62% των υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΥΕ.
            Επίσης, παρατηρούνται πολλές ατομικές περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών ετήσιων αποδοχών και μάλιστα σε Δήμους με κακό δείκτη οικονομικής κατάστασης.
     Αναλυτικά, τα συγκεντρωθέντα στοιχεία έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟΥ
Μ.Ο. ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΕ "ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ" ΔΗΜΟΥΣ
ΣΕ "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ" ΔΗΜΟΥΣ
ΣΕ "ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ" ΔΗΜΟΥΣ
ΠΕ
>26.800 €
61,60%
43.105,95 €
10,02%
15,40%
74,58%
>36.000 €
44,91%
47.391,42 €
9,16%
15,52%
75,32%
>48.000 €
17,26%
56.998,12 €
7,29%
15,23%
77,48%
ΤΕ
>25.000 €
53,30%
36.621,97 €
11,40%
14,66%
73,94%
>36.000 €
27,48%
41.824,06 €
13,20%
12,66%
74,05%
>48.000 €
3,30%
50.977,57 €
5,26%
5,26%
89,48%
ΔΕ
>22.000 €
55,77%
30.676,69 €
10,38%
14,93%
74,69%
>36.000 €
9,64%
40.872,86 €
13,31%
13,31%
73,38%
>48.000 €
0,75%
53.791,13 €
0,00%
8,00%
92,00%
ΥΕ
>19.000 €
62,72%
27.048,23 €
15,26%
15,76%
68,98%
>36.000 €
3,72%
39.582,16 €
6,78%
5,08%
88,14%
>48.000 €
0,13%
55.940,19 €
50,00%
0,00%
50,00%

ΟΙ ΔΕΚΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕ
Κορινθίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
87.325,00
Πιερίας
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
83.767,13
Έβρου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
83.442,59
Ηρακλείου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
82.624,47
Ιωαννίνων
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
80.719,16
Κερκύρας
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
78.947,70
Έβρου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
76.709,22
Θεσπρωτίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
76.495,96
Αιτωλοακαρνανίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
75.948,61
Πιερίας
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
75.843,44
ΤΕ
Μαγνησίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
56.619,89
Έβρου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ
55.138,75
Λέσβου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
54.393,14
Ξάνθης
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
54.070,00
Ιωαννίνων
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
53.322,00
Ηρακλείου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
53.053,68
Καβάλας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
52.329,15
Λέσβου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
52.132,74
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
51.216,72
Καβάλας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
49.571,97
ΔΕ
Θεσσαλονίκης
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
77.466,49
Θεσσαλονίκης
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
67.209,81
Πιερίας
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
61.092,25
Κορινθίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
60.482,94
Λασιθίου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
58.741,56
Σερρών
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
56.011,64
Ηρακλείου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
55.409,56
Αιτωλοακαρνανίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
54.441,05
Ημαθίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
53.857,98
Καβάλας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
52.543,23
ΥΕ
Ρόδου
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΡΓΑΤΗΣ
56.703,89
Ηρακλείου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
55.176,49
Αργολίδας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
47.736,47
Ευβοίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
45.346,38
Ευβοίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
45.268,04
Μεσσηνίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΔΗΓΟΣ
44.663,18
Μεσσηνίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΔΗΓΟΣ
44.591,14
Μεσσηνίας
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
44.298,85
Ηρακλείου
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
43.149,18
Κοζάνης
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΡΓΑΤΗΣ
43.088,65

Τα στοιχεία προέρχονται από τις απαντήσεις που έστειλαν οι υπηρεσίες των Δήμων ηλεκτρονικά σε συνέχεια σχετικών επιστολών του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αφορούν επιχειρήσεις από 165 Δήμους, από το σύνολο 325 Δήμων.
Από τους 325 Δήμους, οι 95 δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ οι 230 Δήμοι ανταποκρίθηκαν.
Από τους 230 Δήμους που ανταποκρίθηκαν, οι 12 δεν διέθεταν δημοτικές επιχειρήσεις το έτος 2010 και οι 9 είχαν επιχειρήσεις χωρίς τακτικό προσωπικό.
Από τους 230 Δήμους οι 44 δεν έστειλαν τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγκυκλίου.

ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΙΛΕΙ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αγίου Ευστρατίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγράφων, Άκτιου-Βόνιτσας, Αλμυρού, Αμάριου, Αμοργού, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Άνδρου, Αντιπάρου, Αργιθέας, Αριστοτέλη, Αρριανών, Αρταίων, Βέλου-Βόχας, Βισαλτίας, Βορείων Τζουμέρκων, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γαύδου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Γορτυνίας, Δέλτα, Δελφών, Διονύσου, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Δυτικής Αχαΐας, Ελευσίνας, Εορδαίας, Ερυμάνθου, Ευρώτα, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Ζωγράφου, Θάσου, Θερμαϊκού, Θέρμου, Ιάσμου, Ιητών, Ιθάκης, Ιστιαίας-Αιδηψού, Καισαριανής, Καντάνου-Σέλινου, Καρπενησίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Κιμώλου, Κόνιτσας, Κορυδαλλού, Κύμης-Αλιβερίου, Κω, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Μεγίστης, Μετσόβου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Ναυπλιέων, Νέας Σμύρνης, Νέστου, Νικολάου Σκουφά, Νότιας Κυνουρίας, Νοτίου Πηλίου, Παλαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Παξών, Παπάγου-Χολαργού, Πάργας, Περάματος, Περιστερίου, Πύλης, Πύργου, Πωγωνίου, Ραφήνας-Πικερμίου, Ρήγα Φερραίου, Σαλαμίνας, Σερβίων-Βελβεντού, Σερίφου, Σίφνου, Σκιάθου, Σκύρου, Στυλίδας, Σύμης, Τανάγρας, Τρικκαίων, Φαρκαδόνας, Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, Φλώρινας, Φυλής, Χαλκηδόνος, Χάλκης, Χίου, Ωραιοκάστρου, Ωρωπού.

Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο θα υπάρξει και συνεννόηση για το θέμα των Δήμων που δεν απέστειλαν στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας