ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-11-2012 και ώρα 20:30 - Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

.

Άνω Λιόσια 26-11-2012
Αριθ.Πρωτ.: 52766


Π Ρ Ο Σ …………………………………...


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 30-11-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης επί των διαλαμβανομένων στο Ν. 4093/2012, σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2. Έγκριση προκαταβολής στους εκκαθαριστές της ΔΕΑΔΑΛ έναντι οφειλών μισθοδοσίας, δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

3. Λήψη απόφασης για την διάθεση ποσού 99.000,00 €, για χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους δημότες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

4. Παράταση μίσθωσης μισθωμένων κτιρίων Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

5. Εξέταση αιτήματος Παραχώρησης Κτιρίου στον ΕΟΠΠΥ στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

6. Προετοιμασία για αναστολή πολεοδομικών λειτουργιών στα πλαίσια Ολοκληρωμένων Πολεοδομικών Παρεμβάσεων (Ν. 2742/1999) στο Δήμο Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

7. Επικύρωση του υπ'αρ. 51997/20-11-2012 πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Αβράμης Σταμάτης)

8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού από πάσης φύσεως μπάζα και εύφλεκτα υλικά του περιβάλλοντα χώρου του νέου κοιμητηρίου, Α/Μ. 44/2011, μετά από άγονο διαγωνισμό. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων, Α.Μ. 21/09» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πλατείας Ο.Τ. 124 Α Δήμου Φυλής». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

11. Επικύρωση της αρ. 69/2012 απόφασης Δ.Σ. του ν.πδ.δ. «Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

12. Επικύρωση της αρ. 112/2012 απόφασης Δ.Σ. του ν.πδ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

13. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 450,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Δεμερτζή Μαρίας στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

14. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.130,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Αγγελικής Πέτρου το γ. Χριστοδούλου, Σαλματάνα Κορρέ, το γ. Πέτρου και Μιχαήλ Πέτρου στη θέση Αγριλέζα, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

15. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 191,00 τ.μ., μετά του επ'αυτής κτίσματος, ιδιοκτησίας Λαμπρόπουλου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

16. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 707,75 τ.μ., μετά του επ'αυτής κτίσματος, ιδιοκτησίας Μπεντεβή Δημητρίου και Μπεντεβή Πολυξένης στη Δημοτική Ενότητα Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

17. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 210,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Παπαδήμα Αλεξάνδρου στη Δημοτική Ενότητα Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

18. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 648,85 τ.μ., ιδιοκτησίας Δέδε Ελένης στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

19. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 9.144,42 τ.μ., ιδιοκτησίας Κληρον. Γεωργίου Χριστοδούλου, Κληρον. Κων/νου Χριστοδούλου και Μιχαήλ Χριστοδούλου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

20. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 282,29 τ.μ., ιδιοκτησίας Κατσέλη Αναστασίου και Κατσέλη – Καρατζά Γεωργίας στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

21. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.104,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Καμπόλη Ισίδωρου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

22. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.051,71 τ.μ., ιδιοκτησίας Καμπόλη Θεόδωρου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

23. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.021,14 τ.μ., ιδιοκτησίας Καμπόλη Σπυρίδωνα στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

24. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.241,73 τ.μ., ιδιοκτησίας Κούρτη Δημητρίου, Κούρτη Νικολάου, Χελιώτη Σοφία, Λιάκουρα Πολυξένη Βασιλείου Κων/νου στο Πάρκο Πόλης στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

25. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 403,69 τ.μ., ιδιοκτησίας Κληρον. Λιόση Περικλή στο Πάρκο Πόλης στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

26. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 915,24 τ.μ., ιδιοκτησίας Δαλάκουρα Ευθυμίας και Γεωργίου Συμεωνίδη στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

27. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.435,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Καμπόλη Αφροδίτης στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

28. Υποβολή αιτήματος προς το Σ.Ο.Ε. για την απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων εμβαδού 182,00 τ.μ. & 200,10 τ.μ., ιδιοκτησίας Στεργιόπουλου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας