ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Η προσφυγή της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ κατά του προϋπολογισμού 2012 του Δήμου Φυλής

Για 2η συνεχή χρονιά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Φυλής, παρουσίασε έναν προϋπολογισμό πλασματικό.
Έναν προϋπολογισμό που δεν απεικονίζει την πραγματικότητα και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

Και στην συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό, δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, απλά ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία και δυστυχώς και την μείζονα αντιπολίτευση, ορισμένα νούμερα. 

Η νομιμότητα αυτού του προϋπολογισμού θα κριθεί τις επόμενες μέρες, και δυστυχώς για τον Δήμο μας και κατά την διάρκεια όλου του χρόνου επί την πράξη.

Μέσα από την σύνταξη του προϋπολογισμού φαίνεται πως ο Δήμος δεν είναι υπερχρεωμένος ή χρεοκοπημένος. 
Είναι λεηλατημένος, αφού χρειάζεται σχεδόν 80.000.000 ευρώ δανεισμό για να ανταπεξέλθει, όπως ορίζει ο νόμος, στον ισοσκελισμό.

Τα ερωτήματα όμως που τίθενται είναι απλά, αλλά σημαντικά :

1. Ποια σημασία έχουν τα νούμερα που ανέφερε η διοίκηση στους κωδικούς που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική, εάν αυτά είναι πλασματικά;

Και πως δείχνει η Διοίκηση, την συμπαράστασή της, προς τους δοκιμαζόμενους πολίτες του Δήμου από 2 μνημόνια, 1 μεσοπρόθεσμο, 1 εφαρμοστικό νόμο, πολλαπλές μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις;
Αυξάνοντας τα τέλη καθαριότητας από 4.405.195,32 σε 5.932.954,00;
Κατά 1.500.000 ευρώ περισσότερα από όσα μπορέσε να εισπράξει το 2011;

                                                                           ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011                   ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ     ΒΕΒΑΙΩΘ          ΨΗΦΙΣ.            ΕΓΚΡ.              ∆ΙΑΜΟΡΦ.
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού     9.000.000,00              4.405.195,32        5.932.954,00       5.932.954,00     5.932.954,00
(άρθρο 25 Ν 1828/89)

2. Ποια σημασία έχουν τα νούμερα στους κωδικούς που έχουν σχέση με την ανάπτυξη (έργα, μελέτες, κτλ.) όταν και αυτά, όπως και του 2011, θα είναι εικονικά ;

3. Ποια η σημασία να χαρακτηρίζεται από την μείζονα αντιπολίτευση, την παράταξη του κ. Παππού, έως το «σημαντικότερο θέμα του έτους» και «ο πιο ολοκληρωμένος προϋπολογισμός» ο προϋπολογισμός του 2012, όταν αυτός είναι πλασματικός και ανεφάρμοστος;

Και κάτι ακόμη:

Θέση της παρατάξεως μας ήταν και παραμένει οι διαδικασίες στη δημοπράτηση των έργων να γίνονται ομαδοποιημένα,  με διαφανείς και αποτελεσματικούς τρόπους και κατά συνέπεια να επιτυγχάνεται το άριστο δυνατό αποτέλεσμα για το κοινωνικό σύνολο
Και αυτό ΔΕΝ συμβαίνει όταν το διαύγεια βρίθει σε έργα και προμήθειες με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Παραθέτουμε αυτούσια την ένστασή μας και την προσφυγή μας κατά του προϋπολογισμού, προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και ελπίζουμε αυτή τη φορά η διοίκηση να είναι πιο δημιουργική "στην κατασκευή ενόχων" των δικών της σφαλμάτων και αστοχιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δημοτική Παράταξη Δήμου Φυλής
υποψ. Δήμαρχος Σάββας Ι. Σάββας
Αθηνών 18 και Ταινάρου - Άνω Λιόσια
Τηλ.2102472229-2102473242
www.savvassavvas.gr Φυλή 12/03/2012
savvasavvas.blogspot.com Αρ.Πρωτ. 1059
e-mail: savvassavvas2010@gmail.com
Πρός:

1/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Θέμα: «Ένσταση κατά του προϋπολογισμού 2012 του Δήμου Φυλής»

Η Δημοτική παράταξη Φυλής, ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, κάνει ένσταση κατά του προϋπολογισμού Δήμου Φυλής για το 2012, γιατί δεν υπηρετεί το πνεύμα της ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011.
Το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, με σκοπό να καλύψει το υπερεκτιμημένο ποσό των δαπανών.
Οι συντάκτες του, δεν τήρησαν βασικές διατάξεις των οδηγιών σύνταξης του προϋπολογισμού.

Οι λόγοι της Ένστασης:

1/ Ο προϋπολογισμός του 2012 για τον Δήμο Φυλής ποσού: 178.993.076 εκατομμυρίων ευρώ, είναι απορριπτέος για βασικούς τυπικούς λόγους.

«3966/24.1.2011 ΦΕΚ 141/09-02-2011 τεύχος Δεύτερο
1. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί»( άρθρο 4, παράγραφος 3).»

Σύμφωνα με τις οδηγίες ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, στο άρθρο 1 παράγραφο 4 της οδηγίας λέει:

«Άρθρο 4
Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2012
Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.»

Ενώ τα διαμορφωθέντα έσοδα του 2011 ήταν 172.398.778,65 ευρώ, τα βεβαιωθέντα έσοδα του 2011 ήταν 75.762.847,09 ευρώ.

Σήμερα, κατά παράβαση της πιο πάνω παραγράφου ξανάρχεται, σχεδόν το ίδιο ποσό που απέτυχε η διοίκηση την προηγούμενη χρονιά να βεβαιώσει: 178.993.075,84 ευρώ.

Αντίστοιχα, ενώ τα διαμορφωθέντα έξοδα ήταν 172.459.454,00 ευρώ, τα ενταλθέντα ήταν μόλις 44.853.257,66 ευρώ.

Δηλαδή:

                       βεβαιωθέντα                                           προϋπολογισθέντα
                       2011                            Απόκλιση                                   2012

Έσοδα:          75.762.847,09               57%                        178.993.075,84
Έξοδα:          44.853.257,66               75%                         178.993.075,84


Φαίνεται όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό:

O προϋπολογισμός του 2011 έχει μια διαφορά μεταξύ των τελικών ποσών: 

75.762.847,09 - 44.853.257,66 = 30.909.590 ευρώ
Που ακριβώς τοποθετήθηκε το πλεόνασμα;

Οι αποκλίσεις είναι τόσο μεγάλες με συνέπεια ο προϋπολογισμός να μην βασίζεται στα στοιχεία του προηγουμένου έτους 2011, και ως εκ τούτου για ακόμη μια φορά κρίνεται από την παράταξή μας, ανεφάρμοστος και πλασματικός, και αυτή τη φορά και κατά παράβαση του νόμου.

"Άρθρο 1
Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός
«4. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο»

2/ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ. ΥΨΟΥΣ 79.452.091,97 Ευρώ
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

Το συνολικό χρέος του Δήμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων (άρθρο 4 παράγραφος 11)

Τα έσοδα του Δήμου για το 2012, με βάση την εμπειρία του 2011 δεν θα υπερβούν τα 100 εκ. Ευρώ.
Άρα το 60% Χ 100 εκ.Ευρώ=60 εκ. ευρώ είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να δανειστεί ο Δήμος, βάσει του άρθρου 1 παρ. 7
H πρόβλεψη δανεισμού: 3111.10001 ∆άνειο από το Τ.Π. & ∆ανείων ποσού 79.452.091,97 Ευρώ υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων κατά παράβαση της ανωτέρω παραγράφου.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο, ώστε με τις διορθώσεις, ο Προϋπολογισμός να συνταχθεί κατ΄εφαρμογή των διατάξεων.


Για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΕπικεφαλήςΣΑΒΒΑΣ Ι. ΣΑΒΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας