ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Συνέχεια στις μεσημεριανές προσκλήσεις

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προγραμμάτισε για την Παρασκευή 20/12/2013 η διοίκηση του Δήμου Φυλής, κλείνοντας έτσι τη χρονιά μένοντας απαρέγκλιτα πιστή στην τακτική της αδιαφάνειας. Κάτι βέβαια που επιτυγχάνεται εύκολα με μεσημεριανές συνεδριάσεις που αποτρέπουν τους πολίτες από το να παρευρεθούν στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείο.


Άνω Λιόσια 16-12-2013
Αριθ.Πρωτ.: 62241
Π Ρ Ο Σ …………………………………...
Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

Ενημέρωση οφειλών του πρ. Δήμου Άνω Λιοσίων στην Δ.Ο.Υ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

Τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ δυναμικότητας 40 (σαράντα) εξυπηρετούμενων ατόμων εντός κλειστής αίθουσας πελατών» του ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 29 στην δημοτική ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

Καθορισμός θέσεων και χορήγηση άδειας ΤΥΠΟΥ Β άσκησης υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας για το έτος 2013, για αναψυκτήρια – κινητές καντίνες. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

Ένταξη του Δήμου Φυλής στις ευεργετικές διατάξεις των εγκυκλίων 39/30-4-12 ΥΠΕΣ και 66/16-10-12 ΙΚΑ, για συμψηφισμό οφειλών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)
Πρόσληψη 150 ατόμων για δίμηνη απασχόληση. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Καμηλαράκη Βασίλειου για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 78/15-4-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κας Βερούτη Ευαγγελίας για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 352/12-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κας Κυριαζή Μαρίας για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 347/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Επικύρωση ή μη πρακτικών φορολογικής επιτροπής για ενστάσεις τελών ύδρευσης ετών 2012 & 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)
Επικύρωση των υπ'αριθμ. 59548/3-12-2013 & 60797/9-12-2013 πρακτικών διενέργειας δημόσιας κλήρωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 61693/50345/20-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

Επικύρωση της αρ. 86/13 απόφ. Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

Ένταξη των λογαριασμών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ των δημοτικών και νηπιαγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου στα ανταποδοτικά τέλη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης Δημήτριος)

Επικύρωση της αρ. 52/12-12-13 απόφασης Δ.Σ. ν.π.ι.δ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ.) περί έγκρισης πρότασης του Σχεδίου Δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Φ. για το έτος 2014. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.ι.δ. κ. Ρόδης Ιωάννης)

Επικύρωση της αρ. 53/12-12-13 απόφασης Δ.Σ. ν.π.ι.δ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής

(Κ.Ε.ΔΗ.Φ.) περί έγκρισης προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Φ. για το έτος 2014. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.ι.δ. κ. Ρόδης Ιωάννης)

Επικύρωση της αρ. 62/16-12-13 απόφασης Δ.Σ. ν.π.ι.δ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ.) περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το έτος 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.ι.δ. κ. Ρόδης Ιωάννης)

Επικύρωση της αρ. 106/13 απόφ. Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 165,10 τ.μ., ιδιοκτησίας Ρομποτή - Κυρικλίδου Μαρίας, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1/99 πράξη εφαρμογής, στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 142,20 τ.μ., ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου – Καμπόλη Κων/νας, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 2/99 πράξη εφαρμογής, στην Π.Ε. Αγίου Γεωργίου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 41,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Μουσουράκη Ελένης, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 4/96 πράξη εφαρμογής, στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 36,05 τ.μ., ιδιοκτησίας Μπαλοδήμου Φωτεινής, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 4/96 πράξη εφαρμογής, στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 15,50 τ.μ., ιδιοκτησίας Ατζάμπου Δημητρίου του Φιλίππου, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 2/96 μεμονωμένη πράξη εφαρμογής και την υπ'αριθμ. 1/99 πράξη εφαρμογής, στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

Εισήγηση για παράταση πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, για το έργο «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854» (Α.Μ. 33/2011). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Απογραφή κτιρίων 1ου και 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου Δήμου Φυλής, σύμφωνα με το Ν. 2880/30-11-2001, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης παραχώρησης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Γεώργα Γεωργίου και Γιώργα Ιωάννη στη θέση Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 430,00 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Γεώργα Γεωργίου και Γιώργα Ιωάννη στη θέση Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 500,00 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Σερέπα Ιωάννη στη θέση Πηγή της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, εμβαδού 228,00 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Μεγακλή Άννας στη θέση Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 211,87 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Παναγόπουλου Ανδρέα στη θέση Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 161,90 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Παναγόπουλου Ανδρέα στη θέση Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 166,80 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Μαρίνη Ελένης, Μπουραΐμη Μαρίας, Μπουραΐμη Αγαθής και Μπουραΐμη Γεωργίου στη θέση Λαχίδια της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, εμβαδού 496,00 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Αγορά ιδιοκτησίας Φίλη Χρήστου και Νικολάου στη θέση Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, εμβαδού 1.373,32 τ.μ. με διώροφο κτίσμα : ισόγειο 131,40 τ.μ., α΄όροφος 131,40 τ.μ. και υπόγειο 131,40 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Άνω Λιόσια 16-12-2013

Αριθ.Πρωτ.: 62286

Π Ρ Ο Σ …………………………………...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15, για να συζητήσουμε στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

Απολογισμός οικονομικού έτους 2011. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

Απολογισμός οικονομικού έτους 2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας