ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου

.
Άνω Λιόσια 02-08-2013
Αριθ.Πρωτ.: 37544
Π Ρ Ο Σ …………………………………...
Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η
 
  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-8-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 11 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
 
1.    Ψήφισμα για το Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» πρώην Λοιμωδών.
 
2.    Εξέταση αιτήματος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου για την
καταβολή της μισθοδοσίας.
3.    Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 232/2010 απόφασης Δ.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 361,90 τ.μ. ιδιοκτησίας Κοκκοράκη Κων/νου, Κοκκοράκη Μαρίας και Κοκκοράκη Αλέξανδρου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
4.    Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 202,39 τ.μ. ιδιοκτησίας Κωνσταντοπούλου Κων/νας που βρίσκεται στο ΟΤ Κ 1200 στην Π.Ε. Άνω & Κάτω Λίμνης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
5.    Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 171/2010 απόφασης Δ.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 150 τ.μ. ιδιοκτησίας Καλλιρόης συζ. Νικολάου Κυριακοπούλου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
6.    Απευθείας αγορά οικοπέδου εμβαδού 159,14 τ.μ. μετά του επ’αυτού ετοιμόρροπου κτίσματος 86,79 τ.μ. ιδιοκτησίας Σοφικίτου Ευμορφίας που βρίσκεται στο Ο.Τ 103 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
7.    Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων εμβαδού α) 102,74 τ.μ. και β) 38,91 τ.μ.  ιδιοκτησίας Λιάκου Παντελή που βρίσκεται στο Ο.Τ. 129 (ΤΟΜΕΑΣ Γ) της Δημοτικής Ενότητας Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
8.    Αναγκαιότητα της κρίσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά των ακινήτων Καμπόλη Ισίδωρου και Καμπόλη Σπυρίδωνα στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», Πεντσιούδη Ηλία στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Ζάβαλη Σταματίνας στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης, ως τα μοναδικά κατάλληλα για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
9.    Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 648,85 τ.μ. ιδιοκτησίας Δέδε Ελένης στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
10.       Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 286,22 τ.μ. ιδιοκτησίας Καλλέρη Γεωργίου & Καλλέρη Βασιλικής στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
11.       Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 199,39 τ.μ. ιδιοκτησίας Μαυρολιάς Μαρίας στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
12.       Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 231,40 τ.μ. ιδιοκτησίας Μπακαρόζου Ιωάννας στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση του Σ.Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
13.       Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 514Α/2008 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 163,78 τ.μ. ιδιοκτησίας Ευσταθίου Βασιλικής στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
14.       Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 514Β/2008 απόφασης περί απευθείας αγοράς εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Τσούμπα Βασιλείου εμβαδού 159,22 τ.μ. στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Βερούτη Ευαγγελίας για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 165/2013 και 166/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Λιόσης Νικόλαος)
 
15.       Έγκριση καταβολής προς τους εκκαθαριστές της ΔΕΡΑΛ, οριστικώς εκκαθαρισμένων «Αυτοτελών ποσών συμβιβασμού με εργαζόμενους της επιχείρησης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραϊμης Δημήτριος)
 
16.       Καθορισμός μιας θέσης και χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας για το έτος 2013, ειδών λουκουμοποιίας, συσκευασμένων προϊόντων σοκαλατοποιίας, καραμελοποιίας, μαλλί της γριάς κ.α. ((ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής Τοπ. Οικονομ. Ανάπτυξης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)
 
17.       Καθορισμός δυο θέσεων και χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2013 ειδών ξηρών καρπών, κάστανα, καλαμπόκια κ.α. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής Τοπ. Οικονομ. Ανάπτυξης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)
 
18.       Καθορισμός δυο θέσεων και χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2013 ειδών αρτοσκευασμάτων και κουλουριών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής Τοπ. Οικονομ. Ανάπτυξης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)
 
19.       Ανανέωση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Τύπου Β ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ασπροπύργου 310 στην Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής Τοπ. Οικονομ. Ανάπτυξης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)
 
20.       Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 15/28-1-2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων, περί ματαίωσης διαγωνισμού μελέτης : «Ανασύνταξη Κτηματογράφησης και Πολεοδομικής Μελέτης – Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής των περιοχών Τσουκλείδι, Ζωφριά ΙΙΙ και Ζωφριά V του Δήμου Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
21.       Παράταση προθεσμίας του έργου: «Επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, Α.Μ. 15/2010. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
22.       Παράταση του έργου: «Διάνοιξη οδού Κλείτου, Α.Μ. 28/2010». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
23.       Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διάνοιξη οδού Αιόλου, Α.Μ. 29/2010». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
24.       Έγκριση τροποποιητικής υψομετρικής μελέτης στην οδό Καλλικράτειας μεταξύ των Ο.Τ. 163, 167 Α & 158 Β, στην Δημοτική Ενότητα Φυλής  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
25.       Έγκριση διαμόρφωσης εισόδου Δημαρχείου πρώην Δήμου Ζεφυρίου, για πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
26.       Αποζημίωση εδαφικής έκτασης εμβαδού 28,73 τ.μ. για τον καθέναν ιδιοκτησίας Ατματζίδου Εύχαρις, Ατματζίδου Σοφίας και Ατματζίδου Ευδοξίας στην Π.Ε. Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)
 
27.       Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 467,00 τ.μ.  ιδιοκτησίας Τσεβά Δημητρίου  στην Π.Ε. Αγίου Νικολάου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)
 
28.       Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 12,80 τ.μ.  ιδιοκτησίας Στρατίκη Ζωής  στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)
 
29.       Έγκριση διενέργειας Προμήθειας ειδών παντοπωλείου & τροφίμων ποσού 27.902,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ) ΑΜ 113/2013 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου Δήμου Φυλής» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
 
30.       Επικύρωση της αρ. 60/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος του ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)
 
31.       Επικύρωση της αρ. 78/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος του ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 σχόλιο:

  1. Μια ερώτηση επειδή δεν ξέρω....όλα αυτά τα χωράφια/οικόπεδα που θέλουν να εγκριθεί η αγορά τους...τα θέλουν για να γινουν τι? Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας