ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου


Άνω Λιόσια 21-06-2013

Αριθ.Πρωτ.: 30008

Π Ρ Ο Σ …………………………………...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 8 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:


1. Κτηματογράφηση της περιοχής του Δήμου Φυλής, μεταξύ της Αττικής Οδού, της Λ. Δυτικής Αιγάλεω, της Λ. Ασπροπύργου και των δυτικών και νοτιοδυτικών ορίων του Δήμου Φυλής. Καταγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συμμόρφωσης στους περιβαλλοντικούς όρους, για κάθε επιχείρηση που λειτουργεί στο χώρο αυτό. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραίμης Δημήτριος – Ραφτόπουλος Δημήτριος)

2. Εξέταση αιτήματος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Φυλής και κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, ώστε να αποτραπεί η μείωση οργανικών θέσεων στα σχολεία του Δήμου μας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης Δημήτριος)

3. Παραχώρηση των εγκαταστάσεων του νέου πολυδύναμου Προπονητικού – Αθλητικού Κέντρου Δροσούπολης για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο Κ 854. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης Δημήτριος)

4. Τροποποίηση της αρ. 184/12 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, λόγω συνταξιοδότησης δ/ντών και εκλογής νέου εκπροσώπου της Ενιαίας Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης Δημήτριος)

5. Επανακαθορισμός τέλους ύδρευσης έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

6. Επανακαθορισμός τέλους καθαριότητας – φωτισμού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

7. Παράταση μισθωμάτων δημοτικών κτιρίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

8. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους λόγω 1) Μείωσης του αρχικού ποσού βάσει νόμων και διατάξεων 2) Διπλής καταχώρησης 3) εξόφλησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

9. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση των τιμών Ζώνης για τις εκτός σχεδίου περιοχές και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φυλής σύμφωνα με τις τιμές του Υπουργείου Οικονομικών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Θρασύβουλου Κάρλου, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάμει της υπ' αριθ. 8/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Βασιλείου Καμηλαράκη, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ' αριθ. 12/2012, 173/2012, 69/2013, & 70/2013, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Βερούτη Ευαγγελίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ' αριθ. 128/2013, 131/2013, 132/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Κυριαζή Μαρίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάμει της υπ' αριθ. 126/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος)

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊσταμένη κα Μαρίνη Κλειώ)

15. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στα ΟΤ Κ803 (ΠΛΑΤΕΙΑ) και Ο.Τ. Γ1012Α της Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκφράστηκε με την αρ. 30/2012 απόφασή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

16. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 363 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκφράστηκε με την αρ. 13/2013 απόφασή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

17. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 52,20 τ.μ. ιδιοκτησίας Καπογιάννη Γεωργίου στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

18. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 48,84 τ.μ. ιδιοκτησίας Διονυσάτου Γεωργίου στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

19. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 149,20 τ.μ. ιδιοκτησίας Γκάγκοση Κρυσταλλίας χα Αναστασίου Γκάγκοση, Γκάγκοση Γεωργίου και Γκάγκοση Μαρίας στην Π.Ε. Πανοράματος της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

20. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 296,28 τ.μ. ιδιοκτησίας Κυριακού Ελένης συζ. Αθανασίου τ.γ. Δημητρίου – Παν. Βάθη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

21. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 121,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη τ.γ. Θωμά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Πανοράματος της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

22. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 8,54 τ.μ. ιδιοκτησίας Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη τ.γ. Θωμά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

23. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 32,40 τ.μ. ιδιοκτησίας Κολτσίδα Παναγιώτη στην Π.Ε. Πανοράματος της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

24. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 82,50 τ.μ. ιδιοκτησίας Καπράλου Μαρίας Μπρέμπου Αικατερίνης και Μπρέμπου Παναγιώτη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

25. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 161,10 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιόση Αικατερίνης συζ. Πολυβίου τ.γ. Στάμου Νικολάου και Αναστασίας στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

26. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 31,10 τ.μ. ιδιοκτησίας Αναστασοπούλου Ασημίνας στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

27. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος εμβαδού 4,80 τ.μ. στην ιδιοκτησία του Λαμπρόπουλου Αθανασίου στην Π.Ε. Ζωφριά Ι της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

28. Επικύρωση της υπ' αριθ. 51/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

29. Επικύρωση των υπ' αριθ. 64/2013 & 65/2013 αποφάσεων Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων», περί έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2011 & 2012 αντίστοιχα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

30. Επικύρωση της υπ' αριθ. 68/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

31. Επικύρωση της υπ' αριθ. 28/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

32. Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου, των εργασιών καθαρισμού φραγμένων φρεατών, αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης από φερτές ύλες, δυνάμει της αρ. 4/2012 τεχνικής μελέτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Μπρέμπος Αριστείδης)

33. Ανάκληση της 149/2013 απόφ. Δ.Σ. και επικύρωση της υπ' αριθ. 35/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου», περί τροποποίησης της αρ. 34/13 απόφασής του για τον επιμερισμό ειδικοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». ΕΣΠΑ 2007-2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

34. Επικύρωση της υπ' αριθ. 36/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου», περί λήψης απόφασης για ανανέωση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

35. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και έγκριση της αρ. 95/2013 Τ.Μ. με τίτλο «Επισκευή Κεντρικού Κτιρίου στο νέο εργοτάξιο του Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

36. Έγκριση για την παράταση προθεσμίας του έργου : «Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο Κ 854, Α.Μ. 33/2011». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

37. Αίτηση για παράταση του έργου : «Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λίμνης, Α.Μ. Ζ1/2011». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

38. Έγκριση της υπ.αριθμ. 27/13 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 139 ΚΑΙ 139Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

39. Έγκριση της υπ.αριθμ. 28/13 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

40. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 202,39 τ.μ. ιδιοκτησίας Κωνσταντοπούλου Κων/νας που βρίσκεται στην Π.Ε. Άνω & Κάτω Λίμνης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

41. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 419,13 τ.μ. ιδιοκτησίας Κουλουριώτη Αναστασίου και Κουλουριώτη – Στέφου Έλλης που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του Σ.Ο.Ε.. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

42. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 286 τ.μ. ιδιοκτησίας Κληρον. Λιόση Περικλή που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του Σ.Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

43. Επικαιροποίηση της υπ'αρ. 171/2010 απόφασης Δ.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 150 τ.μ. ιδιοκτησίας Καλλιρόης συζ. Νικολάου Κυριακοπούλου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

44. Επικαιροποίηση της υπ'αρ. 232/2010 απόφασης Δ.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 361,90 τ.μ. ιδιοκτησίας Κοκκοράκη Κων/νου, Κοκκοράκη Μαρίας και Κοκκοράκη Αλέξανδρου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

45. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 915,24 τ.μ. ιδιοκτησίας Δαλακούρα Ευθυμίας και Συμεωνίδη Γεωργίου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

46. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων α) εμβαδού 402,39 τ.μ. και β) 157,01 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιάκου Παντελή που βρίσκονται στο ΟΤ 154 (Τομέας Γ) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του ΣΟΕ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

47. Υποβολή αιτήματος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 747,30 τ.μ. ιδιοκτησίας Σύρμα Αλέξανδρου του Αναστασίου και Δάφνης χήρας Γρηγορίου Δελημπαλταδάκη το γένος Αναστασίου και Μαρίας Σύρμα που βρίσκεται στο ΟΤ 18 στην Π.Ε. Κέντρου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

48. Υποβολή αιτήματος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Δημητρίου που βρίσκεται στο ΟΤ 61α στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

49. Αναγκαιότητα της κρίσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά των ακινήτων Καμπόλη Ισίδωρου και Καμπόλη Σπυρίδωνα στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», Πεντσιούδη Ηλία στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Ζάβαλη Σταματίνας στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης, ως τα μοναδικά κατάλληλα για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

50. Καταγραφή και οικονομική αποτίμηση ζημιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας της κας Καλανίδου Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

51. Καταγραφή ζημιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Καμπόλη Κων/νου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

52. Καταγραφή και οικονομική αποτίμηση ζημιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Μπάκωση Ανδρέα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας