ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Υπηρεσιακά Οχήματα - Μια ακόμα πληγή για τον Δήμο Φυλής!


Της Φωτεινής Κόκκινου

Δήμος Άνω Λιοσίων ακόμα. Μια τετραετία πριν γίνουμε ο νέος καλλικρατικός "Δήμος Φυλής". Παραλαμβάνονται καινούρια αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Δυστυχώς μόνο καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τζιπ, χωρίς να υπολογιστούν οι ανάγκες του τεχνικού τμήματος του Δήμου (αποκατάσταση δρόμων, φθορές σε σχολικές μονάδες κ.α). Χωρίς σχέδιο παραλαμβάνουμε λοιπόν σαν Δήμος Άνω Λιοσίων αυτά τα οχήματα.

Τον Ιανουάριο του ’10 με την  ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) οι υπουργοί ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ προχωρούν στον καθορισμό χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων ως ακολούθως - 1400 cc, εκπομπής CO2 μέχρι 150 gr/km, κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 lt ανά 100 km και κόστους έως 18.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν Δημάρχους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους.


Τα αυτοκίνητα θα πρέπει:

α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο.

β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.

δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.

ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/98).

στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.

Άραγε τηρήθηκαν και τηρούνται όλα αυτά; Ποιος είναι υπεύθυνος σήμερα για τον στόλο του Δήμου και που πήγαν τα αυτοκίνητα της Δημοτικής Αστυνομίας μετά την κατάργηση της;

Κόκκινου Φωτεινή 
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την "ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"
υποψ. Δημάρχου Σάββα Σάββα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας