ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Τι απέγινε το πρόγραμμα αθλοπαιδιών κύριοι;Του Νικόλαου Πολ. Λιόση

Ερωτάται ο Πρόεδρος της ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) του Δήμου Φυλής Δ. Μπουραΐμης, οι εκπρόσωποι των γονέων στην ΔΕΠ, οι Ενώσεις Γονέων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου, αλλά και οι Πρόεδροι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας: Γνώριζαν το πρόγραμμα Αθλοπαιδιών, ή… δεν είχαν ενημερωθεί; Κι αν το γνώριζαν, τι έκαναν για την υλοποίησή του στον Δήμο Φυλής; Η σχολική χρονιά τελειώνει και τίποτα από αυτά που προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου δεν έχει υλοποιηθεί!


Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ 2013-2014
Αρ.Πρωτ.179473/Γ4/25-11-2013/ΥΠΑΙΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γ' ΤΜΗΜΑ
Email: physea(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ. Αγγελή, Ε. Σταμοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442206, 3442090
FAX : 210-3442210
Θέμα: «Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ , ΓΥΜΝAΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σχ. έτους 2013-2014».
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων , Γυμνασίων και Λυκείων να γνωρίσουν τη χαρά του Αθλητισμού με τη διοργάνωση Αθλητικών Γιορτών σε κάθε Διεύθυνση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.
Καλείστε όπως προβείτε στην Προκήρυξη και τον προγραμματισμό των “Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ” ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ,ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σύμφωνα με τις παρ. 5,6 της 41871/Γ4/11-4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012) Υπουργικής Απόφασης, , με τήρηση του πνεύματος της υπ. αρίθμ 30347/Γ4/20-3-2012 εγκυκλίου. (Σ.Σ. ακολουθεί στη συνέχεια)
Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών-Γυμνασίων και Λυκείων
Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στα Δημοτικά σχολεία ,στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παραθέτουμε στη συνέχεια τους βασικούς άξονες για την οργάνωση των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ», αλλά επισημαίνουμε ότι το σπουδαιότερο ρόλο θα διαδραματίσουν ο πλήρης και έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός, καθώς και οι κατευθύνσεις που θα προτάξουν οι Ο.Ε.Σ.Α. και η κάθε ομάδα Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό θα πρέπει να παίξουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις, η τοπική αθλητική παράδοση κλπ.
► Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες.
► Οι Ο.Ε.Σ.Α. προκηρύσσουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που προβλέπονται στις σχετικές Υ.Α. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. να προκηρύξουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και σε αθλήματα τα οποία δεν αναφέρονται στην 112843/Γ4/14-10-2005 Υ.Α., μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).
► Στα Δημοτικά σχολεία οι συμμετοχές να προέρχονται από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’.
► Συμμετέχουν πολλές ομάδες από το κάθε σχολείο. Δεν συμμετέχουν μόνο οι «καλοί». Οι ομάδες από κάθε σχολείο θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Προβλέπονται πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. Για να γίνει αυτό στα ομαδικά αθλήματα πρέπει να προβλέπονται αγώνες με μικρή διάρκεια (π.χ. ποδόσφαιρο 5x5 σε 2 ημίχρονα των 15’, μπάσκετ 2x8’ μεικτός χρόνος, βόλεϊ ένα σετ των 15 πόντων κλπ.).
► Προβλέπονται πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. Για να γίνει αυτό στα ομαδικά αθλήματα πρέπει να προβλέπονται αγώνες με μικρή διάρκεια (π.χ. ποδόσφαιρο 5x5 σε 2 ημίχρονα των 15’, μπάσκετ 2x8’ μεικτός χρόνος, βόλεϊ ένα σετ των 15 πόντων κλπ.).
► Να υπάρχει η δυνατότητα οι μαθήτριες και οι μαθητές του κάθε σχολείου να συμμετέχουν σε Τέσσερις (4) τουλάχιστον διοργανώσεις ανά σχολικό έτος. Προτείνουμε για τις τρείς πρώτες περιόδους οι διοργανώσεις να είναι μικρότερου γεωγραφικού εύρους(όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο). Την 4η περίοδο προτείνεται να διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» που θα λειτουργούν ως επιστέγασμα της σχολικής χρονιάς στη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό με ιδιαίτερη δημοσιότητα και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών. Για τον κατάλληλο και αποδοτικό προγραμματισμό αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
► Δημιουργούνται από τις Ο.Ε.Σ.Α. άτυπες Ενότητες Σχολείων (ενότητες γειτονικών σχολείων ή ανά συνοικία, ή ανά δημοτικό διαμέρισμα, ή ανά Δήμο κλπ.) και διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» μεταξύ των ομάδων από τα σχολεία της κάθε ενότητας. Στον προγραμματισμό του κάθε σχολικού έτους να προβλέπεται συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής στις διοργανώσεις (πχ. σε μία διοργάνωση ένα άθλημα ενώ σε μία επόμενη πολλά αθλήματα, μία διοργάνωση να περιλαμβάνει το σύνολο των σχολείων της Διεύθυνσης ενώ σε μία άλλη να διοργανώνονται διαφορετικά αθλήματα στα σχολεία κάθε ενότητας, σε διαφορετικές ημέρες για κάθε ενότητα κλπ.). Συνδυασμοί μπορούν να γίνουν πολλοί με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες του κάθε Δημοτικού σχολείου , Γυμνασίου και Λυκείου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέσσερις τουλάχιστον «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» κάθε σχολικό έτος, ανεξαρτήτως αριθμού αθλημάτων και σχολείων που συμμετέχουν.
► Ο ετήσιος προγραμματισμός να προβλέπει διάφορα Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα ηλικιακά προσαρμοσμένα (υπολογίζοντας πάντα και την τοπική αθλητική κουλτούρα και παράδοση).
► Προτείνουμε στα Ομαδικά Αθλήματα οι διοργανώσεις να είναι σε μορφή μικρών σε συμμετέχοντες ομάδων (π.χ.Ποδόσφαιρο5×5, Καλαθοσφαίριση3×3, κ.λ.π.)
► Να περιλαμβάνονται στον ετήσιο σχεδιασμό και μικτοί ή αμιγείς αγώνες για μαθήτριες και μαθητές ΑμεΑ. Η Δ.Φ.Α. βρίσκεται από την αρχή του 2010 σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τα Special Olympics Hellas και είναι στη διάθεσή σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε στο συγκεκριμένο αθλητικό πεδίο.
► Να προωθείται η σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Αναλυτικά Προγράμματα, Βιβλία κλπ.).
► Να υπάρχει ο συντονισμός για κάθε διοργάνωση με την Τοπική ή/και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς.
► Όχι στους Knock Out Αγώνες – Όχι στη μία ομάδα από κάθε σχολείο-Διπλώματα Συμμετοχής σε όλους.
► Οι ΚΦΑ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Ενδοσχολικούς Αγώνες ως στάδιο προετοιμασίας των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και βιωματικής εμπέδωσης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
► Οι ΚΦΑ να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη δημιουργία πολλών ομάδων. Πρωταρχική επιδίωξη η άθληση για όλες και όλους.
► Οι ΚΦΑ να οργανώνουν, να συνοδεύουν και να συντονίζουν τις ομάδες του σχολείου τους . Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι κυρίαρχος.
► Οι ΚΦΑ να προετοιμάζουν και να πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Αυτός ο ρόλος ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος. Έτσι υπηρετείται το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι –σωστοί– αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φίλαθλοι.
► Σε κάθε διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, ιατρικής κάλυψης που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8 της υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005(Φ.Ε.Κ. 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
► Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για όλα τα αθλήματα, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες », το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί να αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση Ιατρού» του αρ.8.1.α για διάστημα ενός έτους από την έκδοση του.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική η μαθητική αθλητική ταυτότητα σύμφωνα με την υπ. αρ 112843/Γ4/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ 149/τ. Β΄/1-11-2005 ) Υπουργική Απόφαση, με τη φωτογραφία του μαθητή-τριας η οποία συμπεριλαμβάνει και την ιατρική βεβαίωση.
Εάν οι αθλητικές γιορτές διεξαχθούν ημέρες λειτουργίας του σχολείου η συνοδεία των μαθητών θα γίνεται με ευθύνη του Σχολείου μέσα στο σχολικό ωράριο. Εάν οι αθλητικές γιορτές διεξαχθούν Σάββατο ή Κυριακή οι μαθητές θα συνοδεύονται από τους Γονείς ή Κηδεμόνες τους οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική ενυπόγραφη δήλωση στο σχολείο του μαθητή.
Ο Διευθυντής του κάθε σχολείου θα αποστείλει την κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών-τριών στην οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής.
Για κάθε διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» που απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41871/Γ4/11-4-2012(Φ.Ε.Κ.1296/τ.Β΄/12-4-2012) έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α., η οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής παρακαλείται να αποστείλει εγκαίρως τη σχετική αίτηση.
Επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ από τον Ν.4115/2013 (ΦΕΚ24/Α΄/30.01.2013), η υπ’αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005(ΦΕΚ1497/τ.Β΄/1-11-2005) ΚΥΑ δεν ισχύει.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή αθλητική σχολική χρονιά , καλύτερη και περισσότερη αθλητική παιδεία στις μαθήτριες και τους μαθητές της χώρας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αρ.Πρωτ.30347/Γ4/20-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Email: physea(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Χριστοφιλόπουλος, Χ. Αγγελή
Τηλέφωνο: 210-3443012, 3442090
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Προκήρυξη των Σχολικών Αγώνων Δημοτικών και Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2011-2012 (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ)»
Η Υ.Α. 112843/Γ4/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1497/τ. Β΄/1-11-2005), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθορίζει το πλαίσιο των Αθλητικών Δραστηριοτήτων των Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην ίδια Υ.Α. αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι των Σχολικών Αγώνων ως εξής:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σκοπός
Η διοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων έχει σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών στον αθλητισμό, τη συνολική καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας, καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς μαθητικές αθλητικές συναντήσεις.
Πέραν όμως του γενικού σκοπού επιδιώκονται και οι παρακάτω επί μέρους στόχοι.
Στόχοι
Σωματικοί – ψυχοκινητικοί
• Καλλιέργεια και ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Συναισθηματικοί
• Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών όπως: ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, συμμετοχή, επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση.
• Διαμόρφωση στάσεων αποδοχής των κανόνων και των αποφάσεων των κριτών.
• Βίωση της ψυχαγωγίας και της χαράς που πηγάζει από τη συμμετοχή στον αγώνα.
• Ανάπτυξη της αγωνιστικότητας και του συναγωνισμού.
• Δημιουργία βιωμάτων που συνδέονται με την υψηλή επίδοση και τη νίκη του καλύτερου.
• Καλλιέργεια ηθικών αρετών όπως σεβασμός του αντιπάλου, φίλαθλο πνεύμα, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.
Γνωστικοί
• Καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό.
• Προτροπή για ενεργό αθλητική δράση και δια βίου άσκηση.
• Κριτική αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων που εμφανίζονται στον αθλητισμό.
• Εμβάθυνση στη γνώση των κανονισμών, της στρατηγικής και της τακτικής των αθλημάτων και αγωνισμάτων.
Είναι κοινή εμπειρική διαπίστωση, η οποία όμως επιβεβαιώνεται και από σχετικές επιστημονικές έρευνες, ότι ούτε ο σκοπός, ούτε οι περισσότεροι από τους στόχους ικανοποιήθηκαν από τον τρόπο οργάνωσης που η Υ.Α. 112843/Γ4/14-10-2005 προβλέπει για τους Σχολικούς Αγώνες στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια της χώρας, κυρίως λόγω του ανταγωνιστικού χαρακτήρα των πρωταθλημάτων.
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής (Δ.Φ.Α.) και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) από τις αρχές του 2010 αναζήτησαν τους τρόπους που θα ικανοποιούσαν το σκοπό και τους στόχους των Σχολικών Αγώνων.
Περαιτέρω διερεύνηση έγινε μέσω ανοικτής Διαβούλευσης στο διαδίκτυο και της μελέτης των σύγχρονων διεθνών μοντέλων, καθώς και της βιβλιογραφίας σχετικά με τις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις και τη Φυσική Αγωγή.
Τα μεγάλα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν:
α) το συγκεντρωτικό μοντέλο της 112843/Γ4/14-10-2005 Υ.Α. και η απόλυτη ομοιογένεια που προέβλεπε για όλες τις διοργανώσεις σε όλη τη χώρα και
β) ο άκρατος ανταγωνισμός, αντί του υγιούς συναγωνισμού, που επέφεραν οι ΝΟΚ ΑΟΥΤ αγώνες σε μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων.
Αθλητικές Γιορτές μέχρι σήμερα
Η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και η Δ.Φ.Α. προχώρησαν σε πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου Σχολικών Αγώνων για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια βάσει της 112843/Γ4/14-10-2005 αρ. 2, παρ. 2.1.2., περ. α και θ, αρ. 7 παρ. 7.1 και αρ. 18, καθώς και της τροποποίησής της με την 45379/Γ4/13-04-2011 (ΦΕΚ 582/τ.β’/13-04-2011) Υ.Α.
Με την ευγενική βοήθεια της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., διοργανώθηκαν οι πρώτοι αγώνες με την επωνυμία «Αθλητικές Γιορτές».
Για πρώτη φορά οι Αθλητικές Γιορτές διεξήχθησαν πιλοτικά σε δώδεκα (12) Δ/νσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης το Μάιο και τον Ιούνιο του 2011 με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 465 Δημοτικών σχολείων και 5200 μαθητών-τριών.
Οι διοργανώσεις αυτές επαναλήφθηκαν το Δεκέμβριο 2011 με τη συμμετοχή Δημοτικών και Γυμνασίων αυτή τη φορά. Παρά τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια και τον περιορισμένο αριθμό στελεχών μετά την κατάργηση των Γ.Φ.Α, η επιτυχία και η αποδοχή των Αθλητικών Γιορτών ήταν καθολική. Διοργανώθηκαν σε 34 Διευθύνσεις της Χώρας, όπου συμμετείχαν 1792 Δημοτικά και Γυμνάσια με 17.717 μαθητές και μαθήτριες.
Οι Αθλητικές Γιορτές στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια αντικατέστησαν άμεσα και στην πράξη τα προσανατολισμένα στον ανταγωνισμό Σχολικά Πρωταθλήματα.
Η ανταπόκριση – συμμετοχή στις παραπάνω διοργανώσεις ήταν, πέραν των προσδοκιών, μαζική και εισπράξαμε θετικότατα σχόλια από τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν, τους γονείς τους που παρακολούθησαν τις κατά τόπους διοργανώσεις, τους / τις συνοδούς εκπαιδευτικούς των σχολείων και τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής που διοργάνωσαν τις «Αθλητικές Γιορτές».
Σήμερα, σύμφωνα με την 112843/Γ4/14-10-2005 αρ.2, παρ. 2.1.2., περ.α και θ, αρ.7 παρ.7.1 και αρ.18 καθώς και την τροποποίησή της με την 45379/Γ4/13-04-2011 (ΦΕΚ 582/τ.β’/13-04-2011) Υ.Α., προχωρούμε στην προκήρυξη των αναμορφωμένων διοργανώσεων σχολικού αθλητισμού στα Δημοτικά σχολεία και τα Γυμνάσια της χώρας.
Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών-Γυμνασίων
Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στα Δημοτικά σχολεία και τα Γυμνάσια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.
Προκειμένου να «μεταδίδονται» όλα τα παραπάνω μηνύματα μέσα από ένα «τίτλο», ονομάζουμε τις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ».
Θεσμοθετώντας και εφαρμόζοντας σε όλη την επικράτεια τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» προσδοκούμε άμεσα:
◦ Να διοργανώνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερα ομαδικά και ατομικά αθλήματα (συμπεριλαμβάνοντας και την κατά τόπους αθλητική κουλτούρα και παράδοση).
◦ Να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συμμετοχή κάθε σχολικό έτος, τόσο σε αριθμό σχολικών μονάδων, όσο –κυρίως– στον αριθμό των μαθητριών και των μαθητών που θα συμμετάσχουν. Η αυξημένη συμμετοχή θα προκύψει μέσα από Πολλαπλές Διοργανώσεις με κατάλληλο προγραμματισμό από τις Ο.Ε.Σ.Α. και τις κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής.
◦ Να αποφεύγονται οι χωρίς νόημα «παρόμοιες» διοργανώσεις και να επιτυγχάνεται σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, μέσα από συντονισμένες συνδιοργανώσεις με την Τοπική & Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και άλλους θεσμικούς φορείς.
◦ Να αναζωογονηθούν οι εσωτερικές σχολικές δραστηριότητες σε κάθε σχολείο, στο πνεύμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ». Κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, με έμπνευση και εφευρετικότητα, βιώνουν αγωνιστικά και παρουσιάζουν στην κοινότητα του σχολείου τους, τα αντικείμενα και τις δεξιότητες που διδάχθηκαν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, για να επιτύχουν και να καταξιωθούν στη κοινωνική συνείδηση οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» είναι απαραίτητη η σε βάθος σχεδίαση, ο κατάλληλος προγραμματισμός, η άψογη οργάνωση και η σύνδεση με την τοπική αθλητική κοινότητα και κουλτούρα. Όλα αυτά πρέπει να τα υλοποιούν σε κάθε διοργάνωση οι κατά τόπους Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή πρέπει να κατακτήσουν σε υψηλό βαθμό την παραγωγική αποκεντρωμένη λειτουργία τους.
«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ»
ΟΡΑΜΑ:
Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» να δημιουργήσουν μια νέα κυρίαρχη αθλητική τάση στην ελληνική κοινωνία, τους «Δια Βίου Ασκούμενους». Επίσης να διαμορφώσουν τις νέες γενιές αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες του αθλητισμού και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι», προκειμένου να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν τη συγκεκριμένη «Αθλητική Παιδεία» στις επόμενες γενεές.
ΣΚΟΠΟΙ:
1. Η Αποκέντρωση στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ».
2. Η Συμμετοχή και ο Συναγωνισμός αντί του Ανταγωνισμού.
3. Η στόχευση προς την Υγεία και τη Δια Βίου Άθληση.
ΣΤΟΧΟΙ:
• Μαζική συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών.
• Πολλαπλές διοργανώσεις κάθε σχολική χρονιά (αντί για μία και μοναδική στο κάθε άθλημα). Πρόταξη της χαράς της συμμετοχήςχωρίς το άγχος της νίκης, των ελεύθερων συμμετοχών ομάδων από κάθε σχολείο και αγώνες χωρίς σύστημα αποκλεισμού (knock-out)
• Ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων αθλημάτων και αξιοποίηση της τοπικής αθλητικής παράδοσης.
• Ανάδειξη των πρωτοβουλιών των κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. με έγκαιρο και δομημένο προγραμματισμό (στόχοι, περιεχόμενο, περίοδοι διεξαγωγής, αξιολόγηση κλπ.).
• Δημιουργία ευρύτερης αθλητικής παιδείας μέσω θεματικών κατευθύνσεων, π.χ. βιωματικές προσεγγίσεις ενάντια στην ενδοσχολική και την αθλητική βία και το ντόπινγκ.
• Κατανόηση Διαφορετικότητας – Κατάρριψη Στερεοτύπων. Προκήρυξη διοργανώσεων για μαθητές / μαθήτριες ΑμεΑ σε αμιγή αθλήματα για ΑμεΑ ή σε ενταξιακές μικτές διοργανώσεις. Η Δ.Φ.Α. έχει στενή συνεργασία με θεσμικούς αθλητικούς φορείς ΑμεΑ (Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, SpecialOlympicsHellas) και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και είναι στη διάθεση των Ο.Ε.Σ.Α. για την όποια βοήθεια.
• Συντονισμός και συνεργασίες των Ο.Ε.Σ.Α. με άλλους θεσμικούς φορείς, π.χ. Τοπικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Οικονομία ανθρώπινων πόρων και χρημάτων).
• Ενεργή συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής στο σχεδιασμό, ούτως ώστε κάποιες διοργανώσεις να αποτελούν το βιωματικό επιστέγασμα διδακτικών αντικειμένων ή ενοτήτων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
• Βιωματική σύνδεση του αθλητισμού με την Υγεία, τη Διατροφή, τη Δια Βίου Άθληση και την Αθλητική Παιδεία.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παραθέτουμε στη συνέχεια τους βασικούς άξονες για την οργάνωση των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ», αλλά επισημαίνουμε ότι το σπουδαιότερο ρόλο θα διαδραματίσουν ο πλήρης και έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός, καθώς και οι κατευθύνσεις που θα προτάξουν οι Ο.Ε.Σ.Α. και η κάθε ομάδα Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό θα πρέπει να παίξουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις, η τοπική αθλητική παράδοση κλπ.
• Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες.
• Οι Ο.Ε.Σ.Α. προκηρύσσουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που προβλέπονται στις σχετικές Υ.Α. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. να προκηρύξουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και σε αθλήματα τα οποία δεν αναφέρονται στην 112843/Γ4/14-10-2005 Υ.Α., μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).
• Στα Δημοτικά σχολεία οι συμμετοχές να προέρχονται από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’.
• Προβλέπονται πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. Για να γίνει αυτό στα ομαδικά αθλήματα πρέπει να προβλέπονται αγώνες με μικρή διάρκεια (π.χ. ποδόσφαιρο 5x5 σε 2 ημίχρονα των 15’, μπάσκετ 2x8’ μεικτός χρόνος, βόλεϊ ένα σετ των 15 πόντων κλπ.).
• Συμμετέχουν πολλές ομάδες από το κάθε σχολείο. Δεν συμμετέχουν μόνο οι «καλοί». Οι ομάδες από κάθε σχολείο θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
• Να υπάρχει η δυνατότητα οι μαθήτριες και οι μαθητές του κάθε σχολείου να συμμετέχουν σε Τέσσερις (4) διοργανώσεις ανά σχολικό έτος. Προτείνουμε κοινές περιόδους για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια: 1η τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 2η το Φεβρουάριο και 3η την περίοδο πριν το Πάσχα. Επιπλέον για τα Γυμνάσια προτείνουμε ως 4η περίοδο τις τελευταίες είκοσι (20) ημέρες πριν τις γενικές εξετάσεις και για τα Δημοτικά από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Την 4η περίοδο προτείνεται να διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» που θα λειτουργούν ως επιστέγασμα της σχολικής χρονιάς στη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό με ιδιαίτερη δημοσιότητα και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών. Για τον κατάλληλο και αποδοτικό προγραμματισμό αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Δημιουργούνται από τις Ο.Ε.Σ.Α. άτυπες Ενότητες Σχολείων (ομάδες σχολείων ανά συνοικία, γειτονιά, Δήμο κλπ.) και διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» μεταξύ των ομάδων από τα σχολεία της κάθε ενότητας. Στον προγραμματισμό του κάθε σχολικού έτους να προβλέπεται συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής στις διοργανώσεις (πχ. σε μία διοργάνωση ένα άθλημα ενώ σε μία επόμενη πολλά αθλήματα, μία διοργάνωση να περιλαμβάνει το σύνολο των σχολείων της Διεύθυνσης ενώ σε μία επόμενη να διοργανώνονται διαφορετικά αθλήματα στα σχολεία κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος σε διαφορετικές ημέρες για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα κλπ.). Συνδυασμοί μπορούν να γίνουν πολλοί με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες του κάθε Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέσσερις τουλάχιστον «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» κάθε σχολικό έτος, ανεξαρτήτως αριθμού αθλημάτων και σχολείων που συμμετέχουν.
• Ο ετήσιος προγραμματισμός να προβλέπει πολλά Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα ηλικιακά προσαρμοσμένα (υπολογίζοντας πάντα και την τοπική αθλητική κουλτούρα και παράδοση).
• Να περιλαμβάνονται στον ετήσιο σχεδιασμό και μικτοί ή αμιγείς αγώνες για μαθήτριες και μαθητές ΑμεΑ. Η Δ.Φ.Α. βρίσκεται από την αρχή του 2010 σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τα Special Olympics Hellas και είναι στη διάθεσή σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε στο συγκεκριμένο αθλητικό πεδίο.
• Να προωθείται η σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (νέα Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία κλπ.).
• Να υπάρχει ο συντονισμός για κάθε διοργάνωση με την Τοπική ή/και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς.
• Όχι στους KnockOut Αγώνες – Διπλώματα Συμμετοχής σε όλους
• Οι ΚΦΑ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Ενδοσχολικούς Αγώνες ως στάδιο προετοιμασίας των«Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και βιωματικής εμπέδωσης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
• Οι ΚΦΑ να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη δημιουργία πολλών ομάδων. Πρωταρχική επιδίωξη η άθληση για όλες και όλους.
• Οι ΚΦΑ να οργανώνουν, να συνοδεύουν και να συντονίζουν τις ομάδες του σχολείου τους . Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι κυρίαρχος.
• Οι ΚΦΑ να προετοιμάζουν και να πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Αυτός ο ρόλος ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος. Έτσι υπηρετείται το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι –σωστοί– αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φίλαθλοι.
Σε κάθε διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνταιοι προϋποθέσεις ασφάλειας, ιατρικής κάλυψης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8 της υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005(Φ.Ε.Κ. 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Για τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» θεσπίζεται κάθε σχολικό έτος, από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., μια κοινή, κεντρική «Θεματική Κατεύθυνση» για όλες τις διοργανώσεις στη χώρα. Αυτό το «Κεντρικό Θέμα» με την κατάλληλη βιωματική προσέγγιση, καθώς και τη δέουσα υποστήριξη από αρμόδιους φορείς, θα συνδέει τα σχολικά αθλητικά δρώμενα με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και αθροιστικά θα οδηγήσει στην ευρύτερη παιδεία που προσδοκούμε να προκύψει μέσα από τις διοργανώσεις του σχολικού αθλητισμού.
Για το σχολικό έτος 2011-2012, κατ’ εξαίρεση, θα υπάρξουν δύο «Κεντρικά Θέματα».
1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 2011-2012
Ως μέρος ευρύτερης συνεργασίας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ορίζεται το πρώτο Κεντρικό Θέμα του σχολικού έτους 2011 – 2012 με τίτλο
«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ και Ισότητα των Φύλων».
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
• Μικτές ομάδες σε όλα τα αθλήματα.
• Τουρνουά και για Αγόρια και για Κορίτσια (π.χ. τουρνουά κοριτσιών στο Ποδόσφαιρο 5x5).
• Διαιτητές και Κριτές σε ισορροπία από τα δύο φύλα.
• Προετοιμασία στο μάθημα της ΦΑ ή μέσω των projectκαι των διαθεματικών εργασιών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (π.χ. η Ιστορία του Γυναικείου Αθλητισμού στην Ελλάδα).
• Παρουσίαση σχετικών ερευνητικών εργασιών (projects) των σχολείων της περιοχής κατά τη διάρκεια των αγώνων.
• Αναφορά και των δύο φύλων στις εγκυκλίους και την αλληλογραφία των Ο.Ε.Σ.Α. και των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (π.χ. αντί να αναφέρουμε «οι μαθητές …» να διατυπώνουμε «οι μαθητές και οι μαθήτριες …»).
• Πρωτοβουλίες Ο.Ε.Σ.Α.: Θεματική Επεξεργασία σε τοπικές ιδιαιτερότητες ή έθιμα κλπ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Φορείς Υποστήριξης: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
• Προώθηση σχετικού υλικού κατά τη διάρκεια των Αθλητικών Γιορτών.
• Ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές.
2ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 2011-2012
Λόγω των συχνών κρουσμάτων βίας που εκδηλώνονται με αφορμή αθλητικές διοργανώσεις και της εκτενούς δημοσιότητας που αυτές τυγχάνουν, συμβάλουμε στη ριζική και μακροχρόνια αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης αξιοποιούμε την εξαιρετική πρωτοβουλία της «ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΒΙΑ». Για τους παραπάνω λόγους ορίζεται το δεύτερο Κεντρικό Θέμα του σχολικού έτους 2011 – 2012 με τίτλο «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣΕνάντια στη Βία».
Προσδοκούμε η διάθεση, η έμπνευση και η δημιουργικότητα των μαθητριών και των μαθητών να κάνουν τη διαφορά στον αγώνα ενάντια στη βία μέσα και γύρω από τους αθλητικούς χώρους.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
• ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΒΙΑ: Συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ/νσης Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης www.i-create.gr. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» δίνουν τη δική τους απάντηση στην αθλητική βία με τα δικά τους βίντεο που «ανεβάζουν» στο www.i-create.gr
• Οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. προκηρύσσουν τοπικούς διαγωνισμούς και «ανεβάζουν» τα βίντεο σε ενότητες στο www.i-create.gr
• Οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής δημιουργούν το βίντεο, την αφίσα και το σύνθημα Ενάντια στη Βία για κάθε διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και το αναρτούν στο www.i-create.gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Φορείς Υποστήριξης: Δ/νση Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης και Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
• Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στους «ΑγώνεςΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και η Δ.Φ.Α. καλούν τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας να προκηρύξουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας