ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση Δημοτικού ΣυμβουλίουΆνω Λιόσια 24-01-2014

Αριθ.Πρωτ.: 3848Π Ρ Ο Σ …………………………………...
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 29-1-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Εισήγηση σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Οικοτροφείου Κυβέλη – Κλίμακα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Βέλλης Γεώργιος)

2. Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού μας, για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων και στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Βέλλης Γεώργιος)

3. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων επί της Πλατείας Ηρώων του Δήμου Φυλής στη Δημοτική Ενότητας Άνω Λιοσίων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν αιτήσεων ιδιοκτητών παρακείμενων καταστημάτων για το έτος 2014.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

4. Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στην Πρόσκληση 59 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» με ΕΦΔ την ΕΕΤΑΑ περί χρηματοδότησης έργων για τη Δημιουργία ενιαία κόμβου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντρια κα Φωτοπούλου Χριστίνα)

5. Έγκριση υπογραφής σύμβασης για την επέκταση της δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Φυλής του Δήμου Φυλής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2744/1999.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

6. Θεραπεία και νοσηλεία για άπορους δημότες μας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Δρόλιας Παναγιώτης)

7. Επανυποβολή της αρ. 365/2013 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας αγορά εδαφικής ιδιοκτησίας Κληρονόμων Ηλία Πετροπουλάκη που βρίσκεται στην ΠΕ «Άνω και Κάτω Λίμνη» στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, λόγω έλλειψης απαιτούμενης πλειοψηφίας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

8. Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2014.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

9. Συγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών Ακινήτων για το έτος 2014.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

10. Επικύρωση του υπ'αριθ. 1268/13-1-14 πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, για συγκρότηση συλλογικών οργάνων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

11. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» για την απαλλαγή ή μη από τα δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

12. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

13. Επικύρωση της αρ. 3/11 απόφασης ΔΕΠ για ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Δήμο Φυλής, με έδρα τα Άνω Λιόσια, επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και 29ης Μαΐου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Δρόλιας Θεοδόσης)

14. Ίδρυση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) στο Δήμο Φυλής, με έδρα τα Άνω Λιόσια, επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και 29ης Μαΐου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Δρόλιας Θεοδόσης)

15. Ανάληψη υποχρέωσης των λειτουργικών δαπανών για προτεινόμενες προς ίδρυση σχολικές μονάδες (Εσπερινό ΕΠΑΛ και ΣΕΚ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Δρόλιας Θεοδόσης)

16. Λήψη απόφασης για την μη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 – 2015 στο Δήμο Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Δρόλιας Θεοδόσης)

17. Επικύρωση της αρ. 162/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας