ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση (μεσημεριανού ως είθισται) Δημοτικού ΣυμβουλίουΤην Πέμπτη 27/11 και ώρα 14.00 -όπως ορίζει φυσικά το πρωτόκολλο που μόνης της έχει δημιουργήσει η διοίκηση του Δήμου Φυλής- συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου μας, και στην ατζέντα πάλι μπαίνουν πάνω από 40 θέματα, πολλά εκ των οποίων ιδιαιτέρως σημαντικά. Φυσικά και ο πολύς κόσμος δεν θα μπορέσει και πάλι να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, αφού η 2η μ.μ. είναι ώρα εργάσιμη, γεγονός φυσικά που εξυπηρετεί πλήρως τη δημοτική αρχή που συνεχίζει να επιβάλλει την αδιαφάνεια και τον πλήρη σκοταδισμό. Η σχετική πρόσκληση έχει ως εξής:Άνω Λιόσια 22-11-2013

Αριθ.Πρωτ.: 57727


Π Ρ Ο Σ …………………………………...


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 16 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :


1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθεί το «ΒΙΟΠΑ» στο επιχειρησιακό πάρκο σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρ. του Νόμου 3982/11 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

2. Επικύρωση η μη πρακτικών φορολογικής επιτροπής για ενστάσεις τελών ύδρευσης 1ου εξαμήνου 2012 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Βερούτη Ευαγγελίας για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 350/2013 και 277/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Καμηλαράκη Βασίλειου για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 271/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

5. Επικύρωση του υπ' αριθμ. 49694/14-10-2013 Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης

6. Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης για: 1) τα Δημοτικά κτίρια και Σχολεία-Παιδικούς Σταθμούς της Δημ Ενότητας Άνω Λιοσίων, Α.Μ. 176/2013, β) τα Δημοτικά κτίρια και Σχολεία –Παιδικούς Σταθμούς της Δημ. Ενότητας Φυλής, Α.Μ. 177/2013 και γ) τα Δημοτικά κτίρια και Σχολεία –Παιδικούς Σταθμούς της Δημ. Ενότητας Ζεφυρίου, Α.Μ. 178/2013 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντρια κ. Τριβέλλα Δήμητρα)

7. Καθορισμός ύψους διδάκτρων για το Ωδείο για το σχολικό έτος 2013-2014 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Βέλης Γεώργιος)

8. Χρηματικό βοήθημα για τις γιορτές των Χριστουγέννων (Εισηγητής : Δ/ντής κ. Βέλης Γεώργιος)

9. Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα των ΑΜΕΑ (Εισηγητής : Δ/ντής κ. Βέλης Γεώργιος)

10. Λήψη απόφασης για την μη κατάργηση της χηρεύσουσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Στρατηγού Λιόση και Σωτήρη Πέτρουλα στην Δημοτική Ενότητα των Άνω Λιοσίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

11. Λήψη απόφασης για την κατάργηση της χηρεύσουσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Αχαρνών και Αθηνών στην Δημοτική Ενότητα των Άνω Λιοσίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

12. Λήψη απόφασης για την κατάργηση της χηρεύσουσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Φυλής και Στρατηγού Λιόση στην Δημοτική Ενότητα των Άνω Λιοσίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

13. Λήψη απόφασης για την κατάργηση της χηρεύσουσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης 15 στην Δημοτική Ενότητα του Ζεφυρίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

14. Καθορισμός του συνολικού αριθμού θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Φυλής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντης κ. Ντάκουρης Βασίλειος)

15. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, λόγω συνταξιοδότησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. Δρόλιας Θεοδόσιος)

16. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 635,10 τ.μ. ιδιοκτησίας των Καμπόλη Κων/νου, Καμπόλη Σωτηρίου, Καμπόλη-Γραμματοπούλου Αναστασίας, Καμπόλη Χρήστου, Καμπόλη Αναστασίας και Καμπόλη Ιωάννας, στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

17. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 338,40 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιώλη Φωτίου, στην Π.Ε. Αγίου Νικολάου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

18. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 91,60 τ.μ. ιδιοκτησίας Μητράκου Μαρίας, στην Π.Ε. Δροσούπολη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

19. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Παππού Μαρίας του Αθανασίου και της Αγγελικής, στο Ο.Τ.732, στην Π.Ε. Αγίου Ιωάννη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

20. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Παππού Κων/νου του Αθανασίου και της Αγγελικής, στο Ο.Τ.732, στην Π.Ε. Αγίου Ιωάννη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

21. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Μπουραίμη Αγγελικής του Αντωνίου και της Ελένης, στο Ο.Τ.732, στην Π.Ε. Αγίου Ιωάννη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

22. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Καμπόλη Χρήστου του Στυλιανού και της Ευαγγελίας, στο Ο.Τ.2242, στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

23. Τροποποίηση της αριθ. 57/13 απόφ. Δ.Σ. περί αποζημίωσης εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Κοσμά Ιωνίας τ.γ. Γιάντζου, στην Π.Ε. Δροσούπολης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Μηλιώνης Σωτήριος)

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων» Α.Μ. 21/2009 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

25. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 317/16-7-2003 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την αγορά ιδιοκτησίας κληρ. Ηλία Πετρουλάκη στο Πάρκο Πόλης, εμβαδού 520 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

26. Αγορά ιδιοκτησιών Τσιμπούκη Ασημίνας στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, εμβαδών 492,28 τ.μ. & 224,49 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

27. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 250/14-7-2006 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την αγορά ιδιοκτησίας Κυπριώτη Γεωργία στην Π.Ε. Λίμνη, εμβαδού 188,14 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

28. Αγορά ιδιοκτησίας Χριστοδούλου Δημητρίου στην Π.Ε. Κέντρο, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 814,49 τ.μ(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος).

29. Αγορά ιδιοκτησίας Αλεφραγκή Φωτίου της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, εμβαδού 145,50 τ.μ. και εμβαδού κτίσματος 27,50 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

30. Αγορά ιδιοκτησίας Ρωμανού Κων/να στην Π.Ε. Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 238,30 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

31. Αγορά ιδιοκτησίας Ευαγγελόπουλου Ευάγγελου στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, εμβαδού 279,41 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

32. Αγορά ιδιοκτησίας Φούζα Σοφίας & Γιώργα – Λιόση Αικατερίνης στη θέση Πάρκο Πόλης, εμβαδού 473,34 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

33. Επικαιροποίηση της απόφασης 102/14-4-2003 Δ.Σ. που αφορά αγορά ιδιοκτησίας Φόρτωμα Βασιλικής, στη θέση Πάρκο Πόλης, εμβαδού 795,11 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

34. Επικαιροποίηση απόφασης 168/10-4-1998 που αφορά αποζημίωση ιδιοκτησίας Τσεβά Δημητρίου, Γεωργίου και Ιουλιανού στην Π.Ε. Πανόραμα (δημιουργία πλατείας Άνοιξης) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

35. Αγορά ιδιοκτησίας Χαλδαίου Ζωής, Π.Ε. Πανόραμα, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, εμβαδού 199,81 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

36. Αγορά ιδιοκτησίας Γεωργακά Ασημίνας στη θέση Πάρκο Πόλης, εμβαδού 340 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

37. Αγορά ιδιοκτησίας Φελεμέγκα Ιωάννας στη θέση Πάρκο Πόλης, εμβαδού 1.941 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

38. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 319/6-9-2010 απόφασης που αφορά την αγορά εδαφικής έκτασης Μιγκάρδου Θεόδωρου, στη θέση Πάρκο Πόλης, εμβαδού 223,07 τ.μ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

39. Aγορά ιδιοκτησίας Καρατζά Ευαγγέλου & Αντωνίου Μαρίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ400/ΧΚ/ΓΚ/12-11-13 έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή δυνάμει της υπ' αριθμ. 319/27-6-2013 απόφασης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

40. Επικύρωση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2013 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

41. Επικύρωση της απόφ. με αριθ. 76/13 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2013 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

42. Επικύρωση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ περί έγκρισης στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2014 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

43. Επικύρωση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ περί έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2014 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

44. Επικύρωση της απόφ. με αριθ. 97/13 Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2013 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

45. Λήψη απόφασης για παράταση μισθωμένων κτιρίων του Δήμου Φυλής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας