ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-03-2013 και ώρα 20:00


                                                                                                             Άνω Λιόσια 22-03-2013  
                                                                                                             Αριθ.Πρωτ.: 12294

              Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27-3-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 6 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Παραχώρηση Δημόσιας Δασικής έκτασης στον Δήμο Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

2. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

 
3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φυλής και Πανεπιστημίου Πειραιά για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής του λειτουργίας με κατάρτιση και παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

4. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Καμηλαράκη Βασιλείου για ανάθεση εντολής που έγινε δυνάμει των υπ'αρ. 12/2012, 173/2012, 174/2012, 175/2012 & 7/2013 αποφάσεων Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Λιόσης Νικόλαος)

7. Αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού μας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δ/ντής κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

8. Χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους δημότες, για τις γιορτές του Πάσχα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Δρόλιας Παναγιώτης)

9. Αίτηση του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Δρόλιας Παναγιώτης)

10. Ρύθμιση χρεών ΙΚΑ των παλαιών σχολικών επιτροπών Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. της ΕΣΕ Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Πουλιάσης Δημήτριος & Πρόεδρος ν.π.δ.δ. της ΕΣΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης)

11. Επικύρωση της αριθ. 87/2012 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος)

12. Επικύρωση της αριθ. 15/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

13. Επικύρωση της αριθ. 18/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, περί ψήφισης – έγκρισης αιτημάτων του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» για συμβάσεις μίσθωσης έργου 12μηνων πληρωμένες από αντίτιμο για το έτος 2013-2014. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

14. Επικύρωση της αριθ. 20/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί αποδοχής συμβάσεων μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. 376/4-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαμαντζούρας Κων/νος)

15. Επικύρωση της αριθ. 23/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπαϊωάννου Κων/νος)

16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ως προς το λεκτικό του τίτλου του υποέργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

17. Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας «Μπλέτσος Α.Ε.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

18. Ανάκληση της υπ'αρ. 56/2013 απόφασης Δ.Σ. και απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 211,43 τ.μ. ιδιοκτησίας Καμπόλη Μαρίας στην Π.Ε. Κέντρου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

19. Επικαιροποίηση της αρ. 489/2007 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας αγορά εμβαδού 223,40 τ.μ., ιδιοκτησίας Πεντσιούδη Ηλία στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

20. Επικαιροποίηση της αρ. 344/2010 απόφασης Δ.Σ. περί αποκατάστασης σε γη, ιδιοκτησίας Στάμου Σταματίου, Κλειούς, Μαρίας και Χριστίνας από την Π.Ε. Αγ. Γεωργίου στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου, της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

21. Τροποποίηση της αρ. 199/2010 απόφασης Δ.Σ., ως προς το τίμημα περί απευθείας αγοράς εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Χριστοδούλου Αικατερίνης και Φωτεινής στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

22. Υποβολή αιτήματος προς ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 300,72 τ.μ. ιδιοκτησίας Μαρίας συζ. Παύλου Μαριάνη ή Μαργιάνη, που βρίσκεται στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

23. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 282,29 τ.μ. ιδιοκτησίας Κατσέλη Αναστασίου, Μαρίας χήρας Πέτρου Κατσέλη και Κατσέλη – Καρατζά Γεωργίας στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

24. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 1.104,20 τ.μ. ιδιοκτησίας Καμπόλη Ισίδωρου στη θέση «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος», της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

25. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 1.021,14 τ.μ. ιδιοκτησίας Καμπόλη Σπυρίδωνα στη θέση «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος», της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

26. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 1.051,71 τ.μ. ιδιοκτησίας Καμπόλη Θεόδωρου στη θέση «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος», της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

27. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 260,51 τ.μ. και μετά του επ'αυτού κτίσματος, ιδιοκτησίας Κούφαλη Αθανασίου, Κούφαλη Αικατερίνης και Κίτσα Σπυρίδωνα στη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

28. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 764,65 τ.μ., ιδιοκτησίας Κυριακοπούλου Σοφίας στη θέση «Τσουκλίδι» της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

29. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ.1.027,99 τ.μ., ιδιοκτησίας Μαυρογιάννη Ελένης στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

30. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 650,25 τ.μ., ιδιοκτησίας Κατάρα Κων/νας, Δημητρίου και Γεωργίου στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του σώματος ορκωτών εκτιμητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

31. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 150,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Καλλιρόης συζ. Νικολάου Κυριακόπουλου, που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

32. Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 160,81 τ.μ., ιδιοκτησίας Ζάβαλη Σταματίνας, που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)

33. Επικαιροποίηση της υπ'αρ. 367/2010 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού τ.μ. 251,44 τ.μ., ιδιοκτησίας Δεμερτζούδη Αθανάσιου, Αντωνίου, Ιωάννη, Ευάγγελου και Χρυσούλας, που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. Δήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χατζηλέρης Κυριάκος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικές προβολές σελίδας